Nov 24, 2017

NUJNO OBVESTILO: Izvršljivost petletne odločbe ARSO o plašenju kormorana z odstrelom določenega števiila osebkov

                                                                                                                                                             Ljubljana, 24. 11. 2017

2017/ 135IM

VSEM RD in                                                                               

ZRD

 

 

Spoštovana vodstva RD,

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v svoji odločbi št 35607-8/2017/3 z dne 16. 11. 2017, zavrnilo pritožbo DOPPS na izdano petletno odločbo ARSO o plašenju velikega kormorana z odstrelom določenega števila osebkov.  To pomeni, da je sedaj petletna odločba pravnomočna in izvršljiva. Ker so na določenih območjih že opažene večje jate velikih kormoranov predlagamo,da pričnete z izvrševanjem odločbe nemudoma oziroma čimprej.

 

Ob tem vas želimo opozoriti na dovolitve in omejitve pri plašenju in odvzemu osebkov velikega kormorana iz narave, ki izhajajo iz prve točke prvostopenjske odločbe. Povežite se z območnimi lovskimi organizacijami in dogovorite za potreben in dovoljen odvzem osebkov iz narave, v skladu s predpisi, ki urejajo lov. LZS je o izdani odločbi obveščena. V naslednjem tednu se bo vodstvo RZS sestalo z vodstvom LZS in dogovorilo sodelovanje tudi na tem področju.

 

Še posebej vas zaprošamo na vestno izpolnjevanje dolžnosti beleženja in poročanja o izvajanju plašenja z odstrelom: (naziv območja – odseka na vodotoku, datum in čas plašenja, število opaženih velikih kormoranov, opis načina plašenja, opis učinka plašenja in število iz narave odvzetih velikih kormoranov), saj mora RZS po zaključku vsakoletnega obdobja plašenja podati celovito poročilo do konca meseca junija. 

 

V primeru kakršnih koli sprememb glede izvajanja odločbe vas bomo pravočasno obvestili.

 

Lep pozdrav in dober prijem ter pogled.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

                                                                                                  

 

PRILOGE:

-          Odločba ARSO, št. 35601-74/2017 -13 z dne 21. 9. 2017  (prvostopenjska odločba),

-          Odločba MOP, št 35607-8/2017/3, z dne 16. 11. 2017 (drugostopenjska odločba),

-          Vprašalnik o plašenju in stroških odvračanja kormoranov za sezono 2017/2018.


Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks