Javna stališča RZS

Stališče RZS do vprašanja HE in MHE. - stališče RZS-HE in MHE

Stališče RZS do vsebine in postopka sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. - 2012 Zakon o vodah - izjava RZ

Stališče Komisije za naravovarstvo in ekologijo RZS do odgovorov Ministrstva za kmetijstvo in okolje na odprta vprašanja RZS. - Stališče KNE na odgovor MKO

Izjava za javnost RZS o posledicah letošnjih poplav na področju Dolenjske, Posavja in Prekmurja. - VELIKA POVODENJ V PREKMURJU IN

Odgovor RZS na pojasnilo MOP glede izvedbe del na Soči - odgovor RZS na pojasnilo MOP-S

Predlogi sprememb in dopolnitev Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob - MKO - Uredba o določitvi divja

Stališče RZS - HE in MHE - Stališče Ribiške zveze Sloveni

Stališče Ribiške zveze Slovenije do vsebine in postopka sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah - 2012 Zakon o vodah - izjava RZ

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks