Usposabljanja

Poglavje 8 novelirano po ZSRib 2006 - 2008 - poglavje 8 novelirano po ZSRib

Poglavje 7 novelirano po ZSRib 2006 - 2028 - poglavje 7 novelirano po ZSRib

Ppt. predstavitev F. Polič - posbvet za vodstva RD z 19. 10. 2022 - Lukovica.  - ORGANIZIRANJE IN POSLOVANJE RD

Organiziranje in poslovanje ribiške družine - Organiziranje in poslovanje RD

Cenik elektro odlovnih storitev - Cenik elektro odlovnih storite

PREDLOG UKREPOV ZA RZS-5 - PREDLOG UKREPOV ZA RZS-5

ŠKODNI DOGODKI V RIBIŠKI DRUŽINI - ŠKODNI DOGODKI V RIBIŠKI DRUŽI

Posvet - naloge nadzornega odbora ter vsebina nadzora poslovanja v RD - ppt. predstavitev F. Polič - Naloge nadzornega odbora RD

Posvet - Naloge nadzornega odbora ter vsebina in nadzor poslovanja v RD - gradivo. - Naloge NO in vsebina nadzora R

Organiziranje in poslovanje RD - posvet 23.11.2017 - PREDSTAVITEV ORGANIZIRANJE IN

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks