CENIK ELEKTROODLOVNIH STORITEV

Ljubljana, 16. 1. 2023

2023/10 IM

Vsem  RD in ZRD


 

ZADEVA - CENIK ELEKTROODLOVNIH STORITEV

 

Veljavni cenik elektroodlovnih storitev RZS je iz leta 2009 in je star in ne pokriva več stroškov ribiških družin pri zaračunavanju elektro izlovov naročnikom gradbenih posegov v vodotoke. Glede na nove denarne razmere in povišanje cen elektroodlovnih storitev s strani ZZRS, je UO RZS na korespondenčni seji z 14. 1. 2023 potrdil predlog cenika, ki ga je pripravila komisija RZS za gospodarska in finančna vprašanja.

 

CENIK

ELEKTROODLOVNIH STORITEV RIBIŠKIH DRUŽIN PRI POSEGIH V VODNA TELESA

 

Cene ne vključujejo 22% DDV!

 

Predmet - postavka

EM

Cena

1.

Ribiški koordinator posega

ura

30,00 €

2.

Ribiški nadzorni organ

ura

20,00 €

3.

Vodja odlovne ekipe

ura

30,00 €

4.

Član odlovne ekipe za delo z agregatom

ura

25,00 €

5.

Član odlovne ekipe

ura

20,00 €

6.

Odvoz in vlaganje rib

ura

20,00 €

7.

Elektro agregat

ura

25,00 €

8.

Transportni bazen

ura

10,00 €

9.

Čoln

ura

20,00 €

10.

Kisik

ura

8,00 €

11.

Kilometrina - člani odlovne ekipe

km

0,43 €

12.

Kilometrina - izvajanje nadzora

km

0,43 €

13.

Kilometrina – vozilo za izlov

km

1,20 €

14.

Kilometrina - transport opreme in prenos rib

km

1,20 €

15.

Zapora gradbišča pred vdorom – migracijo rib

kos

po ponudbi

16.

Dodatek za težko dostopne terene

kos

+ 30 % na navedene cene

17.

Dodatek za izlov z najavo, krajšo od 48 ur

kos

+ 30 % na navedene cene

18.

Ogled lokacije, predpriprava na delo in priprava opreme

kos

150,00

19.

Zaključno čiščenje in razkuževanje opreme

kos

100,00

 

SMERNICE IN DOLOČILA

 

Postavke v ceniku elektroodlovnih storitev že vključujejo:

  • ogled lokacije in dogovor z investitorjem – izvajalcem del o terminskem načrtu ter obsegu posega v vodno telo;
  • dvakratni odlov vodnega telesa na lokaciji načrtovanega posega, ki se ga izvede na površini, povečani za 100 % vodne površine oz. do prvih fizičnih preprek, dol- in gorvodno iz naslova migracij vodnih organizmov;
  • sestanek z investitorjem, izvajalcem del in nadzorom po zaključenem posegu z namenom opredelitve prizadete vodne površine ter pripravo sanacijskega načrta vodnega življa;
  • pripravo ocene škode za uničeno biomaso dna in vodnega življa ter pripravo odškodninskega zahtevka.

 

Vse škode na ribah, rakih, žabah, školjkah in obloustkah, ki bi nastale kot objektivna posledica intervencijskega odlova ali posega v vodno telo ter stroški ponovnega vlaganja rib, gredo v breme investitorja – izvajalca del.  Škodo na ribah se zaračunava po Pravilniku o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah (Uradni list RS, številka 110/08 z dat. 21.11.2008).

 

 

NAVODILA ZA PRIPRVO PONUDBE IN OBRAZLOŽITEV

 

Ribiški koordinator posega

Oseba, ki je odgovorna za pripravo in organizacijo odlova. V ponudbi se lahko za koordinatorja obračuna večje število ur, saj ima dodatno delo s pripravo, organizacijo ter angažiranjem ribičev za odlov.

 

Ribiški nadzorni organ
Izvaja nadzor nad posegom v časi izvajanja del. Število nadzorov in za to porabljenih ur je potrebno zajeti za celotno obdobje trajanje posega. Nadzor se izvaja po potrebi oz. najmanj enkrat tedensko.

 

Vodja odlovne ekipe
Odgovorna oseba za izvajanje izlova.

 

Član odlovne ekipe za delo z agregatom
Ribič, ki upravlja z agregatom. V to kategorijo spadata tako elektroribič nosač agregata in elektroribič upravljalec z anodo v primeru, ko se izlov opravlja na tak način.

 

Član odlovne ekipe

V postavki se obračuna ure za vse ostale člane, ki niso vključeni v zgornje postavke.

 

Odvoz in vlaganje rib

Posebej se skupno število ur obračuna še za tiste, ki izlovljene ribe odpeljejo in vlagajo.

 

Elektro agregat, Transportni bazen, Čoln, Kisik

Postavke zajemajo navedeno opremo. V kolikor je potrebno čoln ali kakšno drugo opremo najeti, je ta strošek v ponudbi potrebno dodatno obračunati. Kisik se po ceniku obračunava glede na ure uporabe. V kolikor je strošek kisika in nabave le-tega (čas in stroški kilometrine) večji, se cena ustrezno popravi.

 

Kilometrina - člani odlovne ekipe

Kilometrina za člane odlovne ekipe se obračuna za povračilo potnih stroškov ribičem, ki so se na zborno mesto oz. mesto odlova morali pripeljati z lastnim vozilom.

 

Kilometrina - izvajanje nadzora

Kilometrina za osebo, ki izvaja nadzor se obračuna za povračilo potnih stroškov osebi, ki pri izvajanju nadzora uporablja lastno vozilo.

 

Kilometrina – vozilo za izlov, Kilometrina - transport opreme in prenos rib

Kilometrina za vozilo za izvajanje storitve oz. službeno vozilo RD (tovorno vozilo, kombi, poltovornjak, Itd.). Vozilo se uporablja za izvedbo izlova in se zato obračunava po drugem ceniku. Prav tako se po isti ceni obračunava prevoz opreme in prenos rib pri vlaganju.

 

Zapora gradbišča pred vdorom – migracijo rib

Aktivnosti, ki jih je morebiti potrebno izvesti za izvedbo kvalitetnega in pravilnega izlova. Cena se določi po ogledu na podlagi zahtevnosti, uporabljene opreme in količine porabljenih ur. Vključuje naj tudi postavitev zapore – zaščite gradbišča pred ponovno migracijo rib in drugih vodnih organizmov, če tega ne izvede izvajalec posega.

 

Dodatek za težko dostopne terene, Dodatek za izlov z najavo, krajšo od 48 ur

Dodatke se obračuna v primeru težje dostopnega terena, daljšega prenosa rib, oddaljenosti vozila, zaraščenosti, itd. Zaradi težavnega terena je v ponudbi potrebno zajeti tudi daljše trajanje odlova. Zaradi hitrega ukrepanja in težje organizacije pri krajših najavah je predviden obračun dodatka.

 

Ogled lokacije, predpriprava na delo in priprava opreme, Zaključno čiščenje in razkuževanje opreme

V ponudbo je potrebno zajeti tudi čas, ki ga ribiči porabimo za sestanek, ogled lokacije izlova, pripravo na delo, načrtovanje in organizacijo izlova ter dela, ki ga je potrebno opraviti po opravljenem odlovu, vključno s čiščenjem in razkuževanjem.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks