Reference Ribiške zveze Slovenije

Ribiška zveza Slovenije deluje v javnem interesu, saj:

- ima odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) o delovanju v javnem interesu na področju kmetijstva, ki jo je prejela leta 2000,

- ima odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o delovanju v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ki jo je prejela leta 2007 ter

- ima odločbo Ministrstva za okolje in prostor o delovanju v javnem interesu na področju varovanja okolja, ki jo je prejela leta 2010.

Ribiška zveza Slovenije v operativnem sodelovanju s članicami, ribiškimi družinami, gradi in dopolnjuje projekt EVIDENCA VPLIVOV NA VODE, v katerega vnaša točke onesnaženj slovenskih voda. s projektom omogoča inšpekcijskim službam boljši vpogled v stanje ob in v naših vodah ter olajša hitro ukrepanje v primeru ekoloških nesreč.

Ribiška zveza Slovenije intenzivno sodeluje z Evropsko ribiško alianso (EAA), pri čemer je sodelovala v izdelavi nekaterih projektov. Pri tem prednjačita projekt REDCAFE (glej plakat iz leta 2002) in izid knjižice OD IZVIRA DO MORJA.

 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks