Komisije in druga telesa

 

KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO (KNE):

Marijan Gaber, predsednik

RD Mura Paloma

Marijan Čebela, član

RD Šempeter

Zvonko Furman, član RD Majšperk

Dušan Jesenšek, član,

RD Tolmin
Mohor Slatner, član

RD Brežice

Peter Valič, član,

 

Rajko Zajc, član.

 RD Medvode

 

 

 

KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA (GFV):

 

Branko Novak, predsednik,

RD Majšperk

Petar Dimitrovski, član

RD Brežice

Janez Hauptman, člani,

RD Vevče

Robert Skrbinek, član,

RD Slovenska Bistrica


KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA (KPV):

Peter Solar, predsednik,

RD Šempeter

Jože Cepec, član,

RD Radlje

Anže Petrovič, član

RD Medvode

Franc Polič, član,

RD Ormož

Matej Voršič, član

RD Vevče


KOMISIJA ZA USPOSABLJANJA (KUR):

Djordje Vučković, predsednik

RD Novo mesto

mag. Matej Luštek, član

RD Novo mesto

Mohor Slatner, član,

RD Brežice

Peter Valič, član,

 

Tone Vozelj, član

RD Litija

 

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI (DMR):

Marko Lipovž, predsednik,

RD Renče

Nuška Božičnik, članica,

RD Brestanica

Anton Kosi, član,

RD Ljutomer

Drago Ornik, član,

RD Maribor

Andrej Šoštarič, član.

RD Mozirje

 

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA RIBIČ IN SPLETNIH STRANI (URS):

Igor Kloboves, predsednik,

RD Barje

Egon Dolenc, član,

RD Renče

Drago Ornik, član,

RD Maribor

Boštjan P. Zagožen, član

RD Šempeter

Peter Weibl, član,

RD Visoko

Nuška Božičnik odgovorna urednica

RD Brestanica

 

ČASOPISNI SVET (ČS):

 

 

dr. Jože Ocvirk, član

RD Mozirje

dr. Božidar Voljč, član

 

 

KOMISIJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (KPA):

Marko Krajnc

RD Bohinj

Milan Berlot, član,

RD Tolmin

Borut Jerše, član,

RD Barje

Boštjan Peter Zagožen, član

RD Šempeter

Srečko Žerjav, član.

RD Tolmin

 

TEKMOVALNA KOMISIJA (TK):

Bojan Javornik, predsednik,

RD Maribor

Danilo Bižal, član,

RD Medvode

Aleksander Kolar, član

RD Voglajna

Tomo Sotenšek, član

RD Tolmin

Branko Zelič, član.

RD Radeče

 

KASTINŠKA PODKOMISIJA (TPK kasting):

Tomo Sotenšek, predsednik,

RD Tolmin

Boštjan Bizjak, član.

RD Paka

Dušan Stevanović, član

RD Soča

Bruno Zorko, član.

RD Koper

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB S PLOVCEM (TPK LRP):

Branko Zelič, predsednik,

RD Radeče

Branko Novak, član,

RD Majšperk

Alojz Fajdiga, član,

RD Pesnica

Peter Jankovič, član

RD Brežice

Milan Kojc, član

RD Mozirje

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM (TPK LKO):

Aleksander Kolar, predsednik,

RD Slovenska Bistrica

Aleksander Poš, član, RD Voglajna
Milan Rodošek, član. RD Vrhnika
   

 

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB Z UMETNO MUHO (TPK LRM):

Danilo Bižal, predsednik,

RD Medvode

Jure Osolin, član,

RD Bistrica Domžale

Karlo Pirc, član

RD Bled

 

MUHARSKO VEZALSKA KOMIISJA (MVK):

Luka Hojnik – predsednik,

 RD Tolmin

mag. Saša Erlih, član.

 RD Idrija

Luka Lukman, član.

 RD Idrija

Matej Delak, član.

 RD Novo mesto

Vladimir Mikec, član.

 RD Vrhnika

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA (KPR):

dr. Miroslav Žaberl, predsednik,

RD Celje

Martin Movern, član

RD Bistrica Domžale

Roman Zupanc, član

RD Radovljica

 

ČASTNI ODBOR ETIČNEGA KODEKSA (ČOK):

Samo Novak, predsednik,

RD Bled

Janez Podkrižnik, član.

RD Ljubno

 

 

 

POOBLAŠČENEC ZA INFORMACIJSKO  PODROČJE

mag. Igor Miličić.

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V SVETU ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE:

dr. Miroslav Žaberl.

RD Celje

 

PREDSTAVNIK RZS V SKUPŠČINI OKS-ZŠZ:

mag. Igor Miličić.

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V UO SŠRAJ:

Branko Novak.

RD Majšperk

 

 

 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks