Komisije in druga telesa

 KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO (KNE):

Marijan Gaber, predsednik

RD Mura Paloma

Marijan Čebela, član

RD Šempeter

Dušan Jesenšek, član

RD Tolmin

Mohor Slatner, član

RD Brežice

Daniel Smodiš, član

RD Ljutomer

Peter Valič, član

 

Rajko Zajc, član

RD Medvode

 

KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA (GFV): 

Marko Lipovž, predsednik         

RD Renče

Matjaž Križnar, član  

RD Sora

Roman Matek, član   

RD Mozirje

 

KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA (KPV):

Dr. Miroslav Žaberl, predsednik

RD Celje

Jože Cepec, član

RD Ljubno

Anže Petrovič, član

RD Medvode

Peter Solar, član

RD Šempeter

Drago Škerget, član

RD Dolomiti


KOMISIJA ZA USPOSABLJANJA (KUR):

Bojan Levai, predsednik

RD Črnomelj

dr. Domen Jaklič, član

RD Novo mesto

Mohor Slatner, član

RD Brežice

Peter Valič, član

 

Matija Vrtačnik, član

RD Kočevje


KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI (DMR):

Aleš Horvat, predsednik

RD Murska Sobota

Nuška Božičnik, članica

RD Brestanica

Tanja Drofelnik, članica

RD Šempeter

Jožef Nemec, član

RD Ljutomer

Robert Šoštar, član

RD Novo mesto

 

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA RIBIČ IN SPLETNIH STRANI (URS):

Igor Kloboves, predsednik

RD Barje

Nuška Božičnik, odgovorna urednica glasila Ribič

RD Brestanica

Egon Dolenc, član

RD Renče

Vladimir Mikec, član

RD Vrhnika

Jure Ušeničnik Schifferstein, član

RD Barje

Peter Weibl, član

RD Visoko


ČASOPISNI SVET (ČS):

dr. Jože Ocvirk, član

RD Mozirje

dr. Božidar Voljč, član

 

 

KOMISIJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (KPA): 

Marko Krajnc, predsednik

RD Bohinj

Milan Berlot, član

RD Tolmin

Borut Jerše, član

RD Barje

Živan Jovanovič, član

RD Dolomiti

Jure Ušeničnik Schifferstein, član

RD Barje


TEKMOVALNA KOMISIJA (TK)

Žiga Pavlič, predsednik

RD Ptuj

Peter Jankovič, član,

RD Brežice

Aleksander Kolar, član

RD Voglajna

Jure Osolin, član

RD Bistrica Domžale

Tomo Sotenšek, član

RD Tolmin

 

KASTINŠKA PODKOMISIJA (TPK kasting):

Tomo Sotenšek, predsednik

RD Tolmin

Dušan Stevanović, član

RD Soča

Bruno Zorko, član

RD Koper

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB S PLOVCEM (TPK LRP):

Peter Jankovič, predsednik

RD Brežice

Alojz Fajdiga, član

RD Pesnica

Milan Kojc, član

RD Mozirje

Jan Samec, član

RD Barje

Iztok Štraus, član

RD Ruše

Tadej Panker, član

RD Murska Sobota

Andrej Zimšek, član

RD Radeče


TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB S KRMILNIKOM (TPK LRK):

Matjaž Mesarič, predsednik

RD Ptuj

Franc Terglav, član

RD Radeče

Zvone Vincek, član

RD Celje


TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM (TPK LKO):

Aleksander Kolar, predsednik

RD Slovenska Bistrica

Aleksander Poš, član

RD Voglajna

Milan Rodošek, član

RD Vrhnika

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB Z UMETNO MUHO (TPK LRM):

Jure Osolin, predsednik

RD Bistrica Domžale

Drago Ornik, član

RD Maribor

Matjaž Brodnik, član

RD Bled

 

MUHARSKO VEZALSKA KOMIISJA (MVK)

Matej Delak, predsednik

RD Novo mesto

Miran Korošec ml. , član

RD Radgona

Luka Lukman, član

RD Idrija

Tina Possnig, članica

RD Kranj

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA (KPR):

  Boštjan P. Zagožen, predsednik

RD Šempeter

  Aleš Mezek, član

RD Jesenice

  Vojko Štanfelj, član

RD Ribnica

 

ČASTNI ODBOR ETIČNEGA KODEKSA (ČOK):

Samo Novak, predsednik

RD Bled

Janez Podkrižnik, član

RD Ljubno

Stanislav Bradeško, član

RD Novo mesto


POOBLAŠČENEC ZA INFORMACIJSKO  PODROČJE 

mag. Igor Miličić

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V SVETU ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE:

dr. Miroslav Žaberl

RD Celje

 

PREDSTAVNIK RZS V SKUPŠČINI OKS-ZŠZ:

mag. Igor Miličić

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V UO SŠRAJ:

 

 

 Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks