Delo z mladino

Naše poslanstvo

Komisija za delo z mladimi ribiči si prizadeva v ribiške vrste vključiti čim več mladih. Šolsko mladino poskušamo motivirati za izrabo prostega časa v naravi, ob vodi, ob tem pa jim razvijati pozitivna čustva do narave in življenja v njej. V ta namen organiziramo različne aktivnosti v ribiških družinah, območnih zvezah ribiških družin in Ribiški zvezi Slovenije, s katerimi mladim predstavljamo slovensko sladkovodno ribištvo. Ribiški tabori pa so vrhunec naših aktivnosti, kjer prvenstveno vzgajamo in učimo mlade ribiče obvladovanja ribolovnih tehnik, etičnega ravnanja z ujeto ribo, poznavanje rib ter varovanja narave in njenih lepot. Predvsem pa se trudimo pri mladih ribičih razvijati tovarištvo, prijateljstvo in druge pozitivne vrednote, ki vladajo med kulturnimi ljudmi.

Naše delo je usmerjeno predvsem v naslednje dejavnosti:

  • pridobivanje mladih ribičev;
  • usposabljanje mladih ribičev;
  • usposabljanje mentorjev mladih ribičev in
  • zagotavljanje strokovne literature.


Pridobivanje mladih članov v ribiške vrste

Pridobivanje mladih članov ni prepuščeno stihiji. Ribiške družine z letnimi programi dela predvidevajo aktivnosti za pridobivanje mladih ribičev. Delo z mladimi ribiči je prioritetna naloga vseh organiziranih subjektov na področju ribištva v Sloveniji. Te naloge prevzemajo mentorji mladih ribičev v posameznih ribiških družinah.


Usposabljanje mladih ribičev

Ribiške družine so temeljni nosilci neposrednega dela z mladimi ribiči. Mladega ribiča bomo pridobili za naš program s primernim pristopom že ob prvem kontaktu z ribiško družino, to je ob vstopu v ribiško pisarno, ko ga bomo sprejeli v naše vrste.

Najti moramo pravo razmerje med različnimi vsebinami, kar pomeni, da mora biti naš program strokoven, pester, privlačen, zabaven, družaben, tekmovalen in še kakšen. Nekaj vsebin:

  • spoznavanje, varstvo in ohranjanje naravnega bogastva v sladkih vodah in ob njih,
  • spoznavanje življenjskega okolja, življenjskega ciklusa in vrst rib ter drugih sladkovodnih živali,
  • gojitev in vlaganje rib,
  • razvijanje ribiškega tovarištva, etike in športne zavesti,
  • razvijanje vsestranske ekološke ozaveščenosti,
  • priprave na ribiške tabore, športni ribolov.

Na področju športnega ribolova se mladi člani pod vodstvom mentorja seznanijo s pravili in etiko športnega ribolova, zlasti s posebnostmi, ki veljajo v njihovi družini, seznanijo z ribolovnimi vodami, ki so v upravljanju družine, naučijo ribolovnih tehnik in priprave ribiškega pribora, usposobijo za ribiška tekmovanja.


Usposabljanje mentorjev mladih ribičev

Za pridobivanje in delo z mladimi ribiči že vrsto let usposabljamo mentorje v ribiških družinah, saj smo ocenili, da so le dobro usposobljeni mentorji kos zastavljenim nalogam. Le usposobljeni mentorji so garancija za kakovostno delo z mladimi ribiči v ribiških družinah in v celotni RZS. 


Zagotavljanje strokovne literature za mlade ribiče

Za naše mlade ribiče smo leta 2008 izdali poljudno in obenem dovolj strokovno brošuro z naslovom Mlademu ribiču, avtorja mag. Andreja Janca.

Martin Šircelj je izdal Muharski priročnik za mlade muharje. Izšla je tudi publikacija z naslovom Od izvira do morja, ki je prav tako namenjena mladim ribičem. RZS je izdala tudi zanimivo in poučno otroško igrico »Spoznavajmo sladkovodne ribe«.

Po vsakoletnem splošnem taboru mladih ribičev izdamo bilten, v katerem je v besedi in sliki predstavljeno taborno življenje.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks