Delovanje

DELOVANJE V JAVNEM INTERESU

Ribiška zveza ima odločbe:

 • Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz leta 2000 o delovanju v javnem interesu na področju kmetijstva
 • Ministrstva za okolje in prostor iz leta 2007 o delovanju v javnem interesu na  področju ohranjanja narave za nedoločen čas
 • Ministrstva za okolje in prostor iz leta iz leta 2010 o delovanju v javnem interesu na    področju varovanja okolja

 

ČLANSTVO RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH

Ribiška zveza Slovenije aktivno sodeluje v naslednjih mednarodnih organizacijah:

 • Evropska ribiška aliansa (European Anglers Aliance - EAA)
 • Mednarodna konferderacija za športni ribolov (Confederation International Peche Sportive - CIPS) in njenih federacijah Mednarodni federaciji za ribolov na sladkih vodah (Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Eau Douce – FIPS – ed) in Mednarodni federaciji za muharjenje (Federation Internationale de Pêche Sportive Mouche – FIPS – Mouche)
 • Mednarodna športna federacija za kasting (International Casting Sport Federation –ICSF)
 • Delovno združenje alpskih ribiških zvez (Arbeitsgemeinshaft der Fischereiverbände der Alpenländer - ARGEFA)
 • Skupnost športnih ribičev Alpe – Jadran (Savez sportskih ribolovaca Alpe – Jadran  - SŠRA-J)
 • Neformalno združenje ribiških zvez donavskega porečja in jadranskega povodja

 

ČLANSTVO RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE V DOMAČIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH

Ribiška zveza Slovenije aktivno sodeluje v naslednjih domačih organizacijah in združenjih:

 • Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ)
 • Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS)
 • Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije, Ribiško zvezo Slovenije in Planinsko zvezo Slovenijo, ki smo ga podpisali leta 2009 med LZS in RZS, v letu 2010 pa se mu je pridružila še PZS
 • Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije, Ribiško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenijo, Čebelarsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Kinološko zvezo Slovenije,  ki smo ga podpisali na pobudo Državnega sveta R Slovenije v letu 2011
Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks