Statistika

 Doslej smo zbrali 13.527 fotografij, ki jih je prispevalo 180 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 67 vrst rib, za 6 vrst potočnih rakov in 8 vrst školjk. Poleg podatkov za ciljne skupine smo zbrali tudi podatke o nekaterih drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, rastline – skupaj 185 vrst). Zbrani podatki so z 2.289 lokacij.

Število fotografij: 13527
Število fotografov: 180
Število vrst rib: 67
Število vrst rakov: 6
Število vrst školjk: 8
Število ostalih vrst: 185
Število lokacij: 2289

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks