O projektu

Redke domorodne in večinoma močno ogrožene vrste v naravi težko opazimo oz. zaznamo s standardnimi metodami. Vse bolj izpostavljena grožnja domorodnim vrstam pa postajajo t.i. tujerodne – invazivne vrste. Dokler ne poznamo razširjenosti vrst iz obeh skupin so ohranitveni ukrepi za domorodne vrste oz. ukrepi za omejevanje tujerodnih vrst neizvedljivi.

Projekt »Ujemite naravo!« je poskus postavitve sistema širokega zbiranja podatkov o enostavno prepoznavnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk s pomočjo vključevanja ljudi v t. i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), se pravi v sodelovanje med različnimi javnostmi in strokovnjaki. Z veliko skupino ljudi je namreč možno zbrati večjo količino podatkov – več kot je podatkov, boljša je interpretacija in uporaba le-teh pri varovanju posameznih vrst ter seveda njihovih habitatov.

Ena od ciljnih skupin so ribiči, ki se zaradi svojih interesov in želja zadržujejo ob vodah po vsej Sloveniji, njihova vsakdanja prisotnost pa lahko dobi dodatno vrednost, v kolikor se jih vključi v organizirano beleženje opažanj o domorodnih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk. V projektu želimo mobilizirati in motivirati del ribičev za sistematsko zbiranje predvsem tistih podatkov o živalih, ki niso vključene v Ribiški kataster, poleg njih pa bomo v projekt skušali privabiti tudi čim širšo javnost.

V projektu bomo združili zmožnosti novih tehnologij (pametni telefoni in tablice z vgrajenim GPS-om) in številčnost v družinah organiziranih ribičev ob naših sladkovodnih ekosistemih.

Rezultati projekta, zbrani podatki in fotografije, bodo prosto dostopne na spletu in bodo dopolnjevali znanje o razširjenosti posameznih vrst rib, potočnih rakov in školjk, projekt pa bo tudi prispeval k izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije na področju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja širjenja invazivnih vrst izhajajočih iz UREDBE (EU) št. 1143/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Projekt Ujemite naravo! sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Dodatne informacije

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks