Dec 5, 2013

Tiskovna konferenca LZS in RZS

V torek, 3. decembra 2013, sta predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope na tradicionalni novinarski konferenci na ladjici po Ljubljanici predstavila rezultate delovanja v iztekajočem se letu. Poleg tega so pri Ribiški zvezi Slovenije opozorili na problematiko posegov v vode, ki predstavljajo pereč problem slovenskega sladkovodnega ribištva, predsednik Strokovnoznanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije dr. Ivan Kos pa je predstavil pobude in aktivnosti za ohranitev risa v Sloveniji.

 Ob predstavitvi rezultatov delovanja Lovske zveze Slovenije je predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope izpostavil predvsem pomen izobraževanja za lovce in lovstvo ter sodelovanja s souporabniki prostora pri varstvu narave: »Lovska organizacija je t.i. učeča se organizacija, ki jo odlikuje to, da ustvarja, pridobiva in posreduje nova znanja ter je na tej podlagi pripravljena spreminjati obnašanje. Pogovarja se in sodeluje z vsemi tistimi, ki jim je mar za okolje in varstvo narave«.

 Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl pa je poudaril, da so si kot prioritetno nalogo zastavili varstvo narave: »Z vsemi močmi se bomo trudili, da nam gradbinci s svojimi regulacijskimi posegi v vodotoke poleg odvečnih količin vode ne "odplaknejo" še ribljega življa, da nam želja privatnikov po zaslužku ne spelje vso vodo iz potokov v cevi malih hidroelektrarn in, da nam ribojede ptice ne pojedo še tisto rib, kar se je še uspelo obdržati v slovenskih vodah.«

 Pri Lovski zvezi Slovenije pa so opozorili tudi na kritično ogroženost populacije risa v Sloveniji. Predsednik Strokovnoznanstvenega sveta pri LZS dr. Ivan Kos je pojasnil, da imamo v Sloveniji le še okoli 15 odraslih risov z nerednim razmnoževanjem, kar je zelo zaskrbljujoče, saj ob spletu okoliščin prav lahko zgodi, da bo ris ponovno izginil iz naših gozdov. Zato je potrebno hitro in sistematično ukrepanje, predvsem ozaveščanje ljudi, izdelava strategije in akcijskega načrta za upravljanje z risom in pa sama doselitev risa

v torek, 3. decembra 2013, sta predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope na tradicionalni novinarski konferenci na ladjici po Ljubljanici predstavila rezultate delovanja v iztekajočem se letu. Poleg tega so pri Ribiški zvezi Slovenije opozorili na problematiko posegov v vode, ki predstavljajo pereč problem slovenskega sladkovodnega ribištva, predsednik Strokovnoznanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije dr. Ivan Kos pa je predstavil pobude in aktivnosti za ohranitev risa v Sloveniji.

 Ob predstavitvi rezultatov delovanja Lovske zveze Slovenije je predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope izpostavil predvsem pomen izobraževanja za lovce in lovstvo ter sodelovanja s souporabniki prostora pri varstvu narave: »Lovska organizacija je t.i. učeča se organizacija, ki jo odlikuje to, da ustvarja, pridobiva in posreduje nova znanja ter je na tej podlagi pripravljena spreminjati obnašanje. Pogovarja se in sodeluje z vsemi tistimi, ki jim je mar za okolje in varstvo narave«.

 Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl pa je poudaril, da so si kot prioritetno nalogo zastavili varstvo narave: »Z vsemi močmi se bomo trudili, da nam gradbinci s svojimi regulacijskimi posegi v vodotoke poleg odvečnih količin vode ne "odplaknejo" še ribljega življa, da nam želja privatnikov po zaslužku ne spelje vso vodo iz potokov v cevi malih hidroelektrarn in, da nam ribojede ptice ne pojedo še tisto rib, kar se je še uspelo obdržati v slovenskih vodah.«

 Pri Lovski zvezi Slovenije pa so opozorili tudi na kritično ogroženost populacije risa v Sloveniji. Predsednik Strokovnoznanstvenega sveta pri LZS dr. Ivan Kos je pojasnil, da imamo v Sloveniji le še okoli 15 odraslih risov z nerednim razmnoževanjem, kar je zelo zaskrbljujoče, saj ob spletu okoliščin prav lahko zgodi, da bo ris ponovno izginil iz naših gozdov. Zato je potrebno hitro in sistematično ukrepanje, predvsem ozaveščanje ljudi, izdelava strategije in akcijskega načrta za upravljanje z risom in pa sama doselitev risa

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks