Sep 30, 2013

Informacija o pristopu RZS h kampanjama Spremenimo minus v plus ter Ohranimo Sočo.

Dne 25.9.2013 je Upravni odbor RZS na predlog Komisije za naravovarstvo in ekologijo na svoji redni seji sprejel sklep o pridružitvi kampanjama Spremenimo minus v plus ter Ohranimo Sočo. RZS ima v osnovi svojega delovanja napisano naravovarstveno dejavnost, zato je njen UO mnenja, da je priključitev pobudam za ohranjanje narave in posebej ohranjanjem voda, umestna in potrebna.

Spremenimo minus v plus. Kampanja se je začela na pobudo nevladne organizacije Umanotera, njen glavni namen zagotoviti ukinitev za okolje škodljivih subvencij v predvideni višini 100 milijonov evrov v sektorjih energije, transporta in kmetijstva, ta sredstva pa nameniti ohranjanju pravic v zdravstvu, izobraževanju, sociali, kulturi in pokojninskem skladu. RZS kot krovna organizacija slovenskih ribiških družin poziva vse svoje člane, naj se kot posamezniki - podpisniki, priključijo tej kampanji.

 Povezava za popise k kampanji: http://www.tretjiclen.si/slo/mp/

Ohranimo Sočo – zavezništvo za živo reko. Zavezništvo združuje  predstavnike različnih interesnih skupin (RD Tolmin, RD Idrija, Gospodarsko interesno združenje raftarjev Dolina Soče, Kanjoning zveza Slovenije, World Wildlife Fund –WWF) je namenjeno ozaveščanju javnosti o pomenu zaščite Soče, Idrijce in njunih pritokov, varovanja habitata soške postrvi in preprečevanju gradnje novih HE v zgornjem porečju Soče.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks