Apr 10, 2024

Lovska inšpekcija opozarja: prepovedano uničevanje mejic in grmišč ter sekanje zarasti ob bregovih voda

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

sorodna organizacija, Lovska zveza Slovenije, je pred kratkim objavila novico o prepovedni sekanja zarasti ob bregovih voda.

https://www.lovska-zveza.si/2024/04/08/lovska-inspekcija-opozarja-prepovedano-unicevanje-mejic-in-grmisc-ter-sekanje-zarasti-ob-bregovih-voda/

 

Zakon o divjadi in lovstvu med drugim prepoveduje

 

  • sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih kanalov in praznjenje vodnih zajetij med 1. marcem in 1. avgustom

 

novici LZS je dodano pojasnilo da »vzdrževanje površin s košnjo, tudi ob vodnih kanalih, je dovoljeno, če se izvaja vsako leto in je to del dobre kmetijske prakse. Večletne zarasti v navedenem obdobju ni dovoljeno odstranjevati«

 

Glede na velike pritiske po krčenju obrežnega rastja lahko  morebitne ugotovljene nepravilnosti ribiški čuvaji ali gospodarji RD prijavite oz. obvestite tudi lovsko inšpekcijo.

Predlagamo vam , da je prijavi priložena tudi fotografija.

 

Lep pozdrav  in dober prijem.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks