Mar 22, 2024

22. 3. 2024 SVETOVNI DAN VODA

Ob svetovnem dnevu voda si ribiči želimo več zavedanja o pomenu sonaravnega urejanja vodotokov. Lanskoletne katastrofalne poplave so nam pokazale vso rušilno moč vode in istočasno posledice krčenja vodnega prostora z gradnjo objektov na razlivnih področjih.

 

Ribiči se zelo dobro zavedamo vseh slabosti vodne politike v Sloveniji. Ob takšnih izrednih dogodkih želijo ljudje upravičeno zaščititi življenja in svoje premoženje, kar se v praksi pokaže na način, da se vodotoke regulira v kanale za hitro odvajanje vode. Pri tem vprašanje degradacije habitatov vodnih in obvodnih sploh ni pomembno; voda je videna kot sovražnik, ki se ga je potrebno čimprej znebiti. V času spreminjajočih se vremenskih trendov so poleg poplav pogoste tudi suše. Samo dve leti nazaj smo bili vsi soočeni z izredno sušo. Za varovanje rib je bilo potrebno prepovedati izvajanje ribolova,  a smo  to  ribiči naredili sami, namesto državnih organov, ki so odreagirali mlačno in prepozno. Našim pozivom k omejitvi vodnih športov na presahlih rekah so se žal odzvali le redki.

 

Ribiči vidimo dolgoročne rešitve zgolj v upoštevanju sonaravnih rešitev, ki so se v praksi pokazale kot obstojne in učinkovite četudi nekoliko dražje, v primerjavi s hitrimi in cenejšimi  regulacijami, ki trajno spremenijo izgled pokrajine, degradirajo naravne habitate in ribam odvzamejo ustrezen življenski prostor.  Zgolj z upoštevanjem na naravni temelječih rešitev, bomo lahko ohranili bogat in pester ribji živelj naših voda in tako prispevali splošni ohranjenosti naravnega okolja Slovenije. 

 

Ribiška zveza Slovenije

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks