Feb 21, 2024

ŽIVLJENJE V VODI PO KATASTROFALNIH POPLAVAH V LETU 2023 - vabilo na strokovni posvet

 

VABILO NA STROKOVNI POSVET

v soboto 6. aprila 2024 ob 10:00 uri - mala dvorana Pomurskega sejma.

 

Strokovni posvet je namenjen pregledu posledic katastrofalnih poplav na ribji živelj, izvajanju interventnih in obnovitvenih po-poplavnih ukrepov in delovanju ribiških družin - koncesionarjev za ribiško upravljanje.

 

V obdobju po poplavah so se med ribiči in vodstvi ribiških družin pojavila številna vprašanja, kot so:

- kako se izvajajo interventni in obnovitveni po-poplavni ukrepi;

- kdo so izvajalci sanacijskih del in sogovorniki RD na ravni občin,

- zakaj izvajalci ne upoštevajo določil predhodnega obveščanja ribiških družin zaradi morebitno potrebnih interventnih izlovov;

- zakaj se izvajajo dela tudi na vodotokih, ki niso niti poplavljali,

- zakaj se ne izvajajo sonaravni obnovitveni ukrepi, ki bi zagotavljali boljše življenjske pogoje za ribe;

- kakšno bo ribiško upravljanje v bistveno spremenjenih in degradiranih ribiških okoliših

- kaj bo s plačevanjem koncesij za prizadeta ribolovna območja ?

 Na RZS si želimo problematiko vpliva interventnih in obnovitvenih po-poplavnih ukrepov celovito predstaviti  in odgovoriti na ta in podobna vprašanja. Predstavnikom države in splošni javnosti želimo pa jasno povedati naše pričakovanje, da želimo biti enakopraven sogovornik pri načrtovanju, izvajanju in nadzoru nad po-poplavnimi ukrepi in da se mora pri obnovi med ostalim upoštevati strokovno in praktično znanje sladkovodnih ribičev o rečnih ekosistemih – skratka: da vrnemo vodi življenje.

 V uvodnem delu prvega dela vodenega strokovnega posveta bosta poleg predsednika RZS dr. Miroslava Žaberla sodelovala:

- g. Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu,

- g. Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023,

 V osrednjem strokovnem delu bodo strokovna izhodišča predstavili:

- predstavnik Direkcije R Slovenije za vode,

- predstavnik Zavoda za ribištvo Republike Slovenije,

- g. Peter Valič, član komisije RZS za naravovarstvo in ekologijo.

 Drugi del posveta bo namenjen predstavnikom ribiških družin, da sami neposredno postavite vprašanja iz vaše prakse izvedbe sanacije in izpostavite vaše videnje primerov dobrih ali slabih praks in možnih izboljšav.   

 Posvet bo organiziran v času sejma Lov - Ribolov na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, zato vas vabimo da si ogledate skupni razstavni prostor RZS, kjer se bodo predstavile pomurske ribiške družine, Zveze ribiških družin Maribor ter kolegi iz Hrvaške in Madžarske.  Posvet bo tudi medijsko podprt.

 Vljudno vas prosimo, da nam potrdite vašo udeležbo do četrtka 4. aprila na elektronski naslov info.rzs@ribiska-zveza.si ali na gsm številko RZS 041 /738-849. 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik Ribiške zveze Slovenije

 

 

 

PRILOGA

 

PREDVIDENI PROGRAM POSVETA

 

Uvodni nagovori

-          Pozdrav moderatorja udeležencem s povzetkom namena posveta

-          Nagovor predsednika RZS                                                                                        5 min

-          Nagovor častne gostje ministrice za kmetijstvo ge M. Čalušić                                      5 min

 

  1. del

Uvodni del posveta ( govorci: F. Bogovič, B. Šefic, dr. M. Žaberl)

-          F. Bogovič: Evropski pogled na problematiko poplav                                                 10 min

-          B. Šefic: Izvajanje sanacijskih del po poplavah                                                        10 min

 

Strokovni del posveta ( govorci : predstavnik ZZRS, predstavnik DRSV, Peter Valič -RZS)

-          DRSV   izvajanje sanacijskih ukrepov v prizadetih vodotokih                                    20 min 

-          ZZRS   izvajanje ribiškega upravljanja  v  prizadetih vodotokih                                 20 min

-          RZS P. Valič: pogled RD na izvedbo sanacije in ribiškim upravljanjem                        20 min            

                                                                 

  1. del

Vodena razprava z udeleženci posveta                                                                              30 min

-          Beseda predstavnikom prizadetih RD                                                                  

-          Vprašanja ostalih udeležencev posveta

-          Zaključni povzetki strokovnega posveta

                                                                                                                Skupaj       120 min

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks