Feb 16, 2024

SESTANEK DELEGACIJE RZS Z MINISTRICO ZA KMETIJSTVO – 16. 2. 2024

Na današnjem sestanku je delegacijo RZS sprejela nova ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Mateja Čalušić z ekipo. Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je izpostavil najbolj pereče težave s katerimi se srečujemo sladkovodni ribiči: stanje plačevanja ribiških koncesij za v poplavah prizadete RD, zamujanje priprave strateških dokumentov v sladkovodnem ribištvu in problem neusklajenih ribiško-gojitvenih načrtov ter vprašanje priznavanja opravljanja javnih nalog, ki jih RD izvajajo.   

Na sestanku so predstavniki ministrstva povedali da se bo vprašanje koncesijskih dajatev za prizadete RD reševalo s podpisi aneksov h koncesijski pogodbi. Podlaga za nov izračun koncesijske dajatve naj bi bila razlika med izkoriščenimi in možnimi ribolovnimi dnevi za obdobje vsaj dveh let. MKGP bo ribiške družine – koncesionarje v kratkem obvestilo o konkretnih rešitvah za posamezni prizadeti ribiški okoliš. Pri pripravi novega Programa upravljanja rib za obdobje dvanajst let so predstavniki ministrstva povedali da želijo pripraviti ta strateški dokument na najboljši možen način in ga istočasno v kratkem času tudi pripraviti, ker se zavedajo zamud pri pripravi teh dokumentov iz preteklih let. RZS poudarja da če želimo kvaliteten Program, mora le-ta biti sprejet na podlagi tehtnih argumentov in pridobljenih merljivih podatkov inventarizacij vodotokov. Prav to je RZS dosegla z naročilom meritve kvalitete vode v petih jezerih, v katerem naj bi bila kvaliteta vode slaba zaradi privabljanja rib s hrano. Na podlagi narejenih meritev je bilo ugotovljeno, da so vse bode obremenjene s odpadnimi vodam oz. fekalijami in niso slabše kvalitete zaradi delovanja ribičev.  Pri vprašanju priznavanja izvajanja javnih nalog in njihovega plačevanja kot to poznajo pri lovskih organizacijah, so predstavniki MKGP povedali da v okviru trenutne ribiške zakonodaje  sprememb ne vidijo in da je potrebno predlog RZS podrobneje preučiti. Pri vprašanju dvojne obremenitve RD (plačevanje koncesij za ribiško upravljanje  in plačevanje vodnih povračil za stoječe vode) so se prisotni strinjali da je po 12 letih potrebno problem rešiti pri Ministrstvu za naravne vire in prostor. Žal slabše kaže pri reševanju zahtev javnega sklada RS za kmetijska zemljišča – navkljub zagotovilom ministrstva po sistemski rešitvi problema, se tožbe s strani Sklada do RD (in sorodnih NVO ) vrstijo. Ministrica je zato predlagala izvedbo posebnega sestanka zgolj na to temo. 

Na koncu sestanka je predsednik RZS ministrici izročil vabilo, da bi nagovorila navzoče na strokovnem posvetu RZS – Življenje v vodi po katastrofalnih poplavah v letu 2023 , ki bo organiziran v času ribiškega sejma 6.4. 2024 v Gornji Radgoni.

 

                                                        mag. Igor Miličić, sekretar RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks