Jan 12, 2024

Sestanek vodstva RZS z državno sekretarko MKGP glede problematike oprostitve plačevanja koncesij

Dne 12. 1. 2024 je potekal sestanek med vodstvom RZS ter državno sekretarko go. Evo Knez, skupaj s sodelavci Sektorja za ribištvo MKGP. Predstavniki MKGP so nas seznanili, da še naprej aktivno iščejo rešitev problema, ki je nastal zaradi znižanja evropskih sredstev državne pomoči "de minimis" in možnost realizacije zakonsko normirane oprostitve plačila koncesijske dajatve za ribiške družine, ki so v katastrofalnih poplavah 4. 8. 2023, utrpele veliko škodo na ribjem življu in bistvene spremembe stanja vodotokov v svojih ribiških okoliših. Pričakujejo, da bodo morebitno rešitev uspeli, z ostalimi državnimi organi uskladiti v prvem polletju 2024.

 

dr. Miroslav Žaberl, predsednik RZS.


Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks