Jan 8, 2024

Predstavitev programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor upravljanja voda in ribištvo

Spoštovana vodstva RD, katerih okoliši so v okviru področij Natura 2000,

posredujemo vam vabilo Ministrstva za naravne vire in prostor na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor upravljanje voda in ribištvo. Izvajalci posveta naprošajo, da svojo udeležbo - število udeležencev potrdite na pun.mnvp@gov.si do sobote  20. 1. 2024.

Predstavniki Ribiške zveze Slovenije bomo na posvetu prisotni, glede na vsebino posveta s konkretnimi primeri izvajanja ukrepov na terenu pa vas predstavnika RD pozivamo, da se odzovete vabilu na posvet z vašo prisotnostjo in konkretnimi vprašanji oz. pripombami s katerimi ste se gotovo srečali pri ribiškem upravljanju.  

Lep pozdrav.

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v sodelovanju z Direkcijo RS za
vode (DRSV), Zavodom za ribištvo Slovenije (ZZRS) ter Zavodom RS za varstvo
narave (ZRSVN) s podporo projekta LIFE-IP NATURA.SI organizira dogodek z
namenom lažjega izvajanja ukrepov PUN 2023-2028.

Vljudno vas vabimo na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za
obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor
upravljanje voda in ribištvo. Dogodek bo potekal

v torek, 23. januarja 2024, ob 9.00 uri v Veliki dvorani hotela Grof na Vranskem.


V prvem delu bodo predstavniki MNVP, ZRSVN in DRSV predstavili PUN 2023-2028,
s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje. V drugem delu bo
najprej predstavnik ZZRS predstavil novosti v PUN 2023-2028 za sektor ribištvo, nato
pa bo predstavljenih nekaj primerov izvajanja ukrepov za Naturo 2000.

 

Program dogodka


Ura            Vsebina

8.30 - 9.00 Prihod in kava
9.00 - 9.15 Uvodni pozdrav, MNVP, DRSV
9.15 - 9.35 Predstavitev PUN 2023-2028, MNVP
9.35 - 10.10 Stanje in varstveni cilji za sektor upravljanje voda, ZRSVN
10.10 - 10.30 Ukrepi za sektor upravljanje voda v PUN 2023-2028, DRSV
10.30 - 11.00 Vprašanja
11.00 - 11.45 Odmor za malico
11.45 - 12.05 Novosti v PUN 2023-2028 za sektor ribištvo, ZZRS
12.05 - 12.25 Dobre prakse izvajanja ukrepov za Naturo 2000 - primer na Dravinji v
projektu LIFE-IP NATURA.SI, DRSV
12.25 - 12.45 Dobre prakse izvajanja ukrepov za Naturo 2000 – sodelovanje ob
konkretnih posegih, ZRSVN, DRSV
12.45 - 13.05 Dobre prakse izvajanja ukrepov za Naturo 2000 – projekt VIPava, ZZRS
13.05 - 13.25 Dobre prakse izvajanja ukrepov za Naturo 2000 – projekt LASCA, ZZRS
13.25 - 14.00 Vprašanja in zaključekObjavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks