Nov 30, 2023

PROTEST RZS GLEDE POJASNILA MKGP O OPROSTITVAH CELOTNEGA ALI DELNEGA PLAČILA KONCESIJSKE DAJATVE ZA L. 2023, 2024, IN 2025

RZS je 30.11. 2023 naslovila urgentno protestno pismo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)glede pojasnila taistega ministrva glede oprostitve koncesij za ribiške družine v letih 2023, 2024 in 2025. MKPG v dopisu pojasnuje da oblkjubljene oprostitve plačevanja koncesij za v poplavah prizadete RD dejansko ne bo, zaradi omejitev EU pri dodeljevanju pomoči de minimis in drastičnem zmanjšanju finančnih sredstev za ribiški sektor.     

 

Ministrstvo za kmetijstvo

Direktorat za hrano in ribištvo

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

gp.mkgp@gov.si

 

Spoštovani,

Prejeli smo vaše pisno pojasnilo z dne 22.11.2023 št. 342-112/2023/111 glede oprostitve koncesijskih dajatev za ribiške družine (nadalje RD). Glede na vsebino dopisa, RZS kot krovna organizacija vseh RD protestira, da se z strani ministrstva večkrat obljubljene oprostitve plačevanja koncesij, ne bodo realizirale. Posebej sporno je dejstvo, da je oprostitev koncesij zakonsko zapisana in je bila tudi predvidena v še ne sprejetem zakonu o obnovi. Naše članstvo se upravičeno sprašuje – ali se kdo dela norca iz ribičev.

 

Sladkovodni ribiči razumemo, da Slovenijo zavezuje spoštovanje pravil Evropske unije. Slaba okoliščina je nedvomno časovnica sprejetja spremembe uredbe komisije EU glede omejitve dodelitev pomoči de minimis za območje celotne države, le dva meseca po poplavah v Sloveniji. Iz vašega dopisa razberemo, da ta akt EU drastično zmanjšuje vrednost denarnih sredstev za pomoč. Zaključimo lahko, da spremenjena evropska pravila popoplavno obnovo v primeru ribištva dejansko otežujejo, namesto da jo pospešijo. Nikakor pa ne moremo sprejeti, da bodo zaradi uradniških sprememb pravnih aktov, v poplavah prizadete ribiške družine postale »žrtev« teh sprememb, na katere same sploh nimajo vpliva. Na vprašljivost zakonske ureditve, ki sloni na evropski pomoči »de minimis« smo opozarjali že v fazi priprave interventnega zakona in izkazalo se je, da upravičeno. Zato bi bilo to vprašanje potrebno nasloviti na pripravljavce in usklajevalce takšne predlagane rešitve, za katero se je izkazalo, da je nerealna in ne zgolj z dopisom o nezmožnosti realizacije obremenjevati že tako prizadete ribiške družine, ki so v dobri veri popisovale in pošiljale preliminarni popis škode, uradni popis škode in podajale uradne vloge za oprostitev.

 

V koncesijskih pogodbah med MKGP in posameznimi ribiškimi družinam 8. člen pogodbe govori o pogojih  za znižanje oz. oprostitev koncesijske dajatve: »le ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, ki bistveno poslabšajo stanje ribiškega okoliša ali ribjih populacij v njem, pri čemer se bistveno spremenijo pogoji za izvajanje ribolova in je zato potrebno spremeniti ribiškogojitveni načrt.« Če kdaj, je ravno v teh katastrofalnih poplavah, v popolnosti izpolnjen ta pogoj za večletno oprostitev koncesij. MKGP kot koncendent ne more zahtevati, da bodo RD plačevale koncesijo za upravljanje z uničenimi vodotoki, ki bodo prizadeti več let. Pred poplavami je izkupiček prodaje ribolovnih dovolilnic, bodisi od članov družin bodisi od ribolovnega turizma, pomenil ključen dejavnik zmožnosti plačevanja koncesijske obveze. Zahtevanje plačevanja enake višine koncesijske dajatve kot pred poplavami, je nerealno in po našem mnenju kaže na nerazumevanje poslovanja RD. V prizadetih vodotokih pa ni problem zgolj njihova izpraznjenost in prizadetost habitata, temveč tudi dejstvo, da bodo popoplavna dela v teh vodotokih trajala nadaljnjih tri do pet let, kar bo dodatno onemogočalo upravljanje navedenih ribiških okolišev ter izvajanje ribolova, ki je načeloma edini vir prihodka ribiških družin.

 

Ribiške družine so prostovoljne neprofitne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, ki ne zmorejo preživeti obremenitev plačevanja koncesij na prizadetih in praznih vodotokih, nezanimivih za ribiče-člane in za ribiški turizem. Ribiške družine bodo zaradi tega imele probleme z osipom članstva in brez konkretne pomoči v smislu oprostitve plačevanja koncesij za več let, kar je tudi zakonsko predvideno in v zakonu o obnovi tudi predlagano, lahko to pomeni začetek njihovega konca. Na RZS menimo, da tak scenarij ni v interesu ne MKGP, ne nas ribičev, zato vas pozivamo k skupnemu iskanju ustrezne rešitve.

Opozarjamo vas, da morajo biti prizadete ribiške družine morajo biti z odločitvijo o oprostitvi koncesijske dajatve seznanjene pred koncem leta 2023, saj v tem času zapade plačilo druge polovice koncesije.

 

V pričakovanju takojšnjega poziva na skupni sestanek in dogovor oz. seznanitvi o obliki in načinu oprostitve koncesijske dajatve za prizadete ribiške družine vas pozdravljamo.

 

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                 predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks