Nov 9, 2023

Ribiški izpit za ribiče pripravnike v ZRD Zasavja in Posavja

Datum razpisa: 9. 11. 2023
Prijave na razpis do 2. 12. 2023


Razpis:
Datum seminarja: 30. 11. 2023 – 17-20h - UE Brežice, Cesta prvih borcev 24a, sejna soba


Datum izpitnega roka: 9. 12. 2023
Zbor udeležencev: objava na spletni strani RD Brežice; pristop k izpitu po urniku
Lokacija izpitnega roka: Ribiški dom RD Brežice, Prilipe


Vodja izpitnega roka: Mohor Slatner (predsednik komisije), Petar Dimitrovski, Peter Jankovič

POGOJI za opravljanje izpita:

A)   opravljeni seminar za ribiški izpit,

B)   vsaj 180 dni pripravništva in

C)   opravljene in potrjene predpisane praktične aktivnosti pripravnikov (ribolov, delo ...; glej Pripravniški dnevnik, str. 4 – 6).


V seznam izpitnega roka je možen vnos kandidatov naslednjih kategorij: AP, DAP, TP, DTP, AŠP, TŠP ali DŠP. Opravi se jih tako, da njihove podatke administratorji RD prestavijo iz baze podatkov neposredno v razpisni obrazec programa KLEN in sicer do vključno 2. 12. 2023.

Zaradi organizacije časovnega pristopa k izpitu in predavanjem naprošamo, da se pri prijavi k izpitu pridobi tudi elektronska pošta ali telefon kandidata, da se ga lahko obvesti glede morebitnih sprememb k pristopu na izpit ali njegovi odpovedi (npr. navadno zaradi premalo prijavljenih kandidatov ali spremembe časa pristopa k izpitu).

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks