Nov 9, 2023

SPLETNA STRAN DRSV – AKTIVNA DELOVIŠČA NA VODOTOKIH PO POPLAVAH AVGUSTA 2023

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

Direkcija za Vode R Slovenije je na spletni strani Direkcija Republike Slovenije za vode | Poplave 2023 (evode.si) objavila interaktivno karto delovišč na vodotokih po avgustovskih katastrofalnih poplavah. Po podatkih DRSV je aktivnih še 199 delovišč. Izvajalci del so, ne glede na določila interventnega zakona po poplavah, dolžni obveščati ribiške koncesionarje o posegih v vodotoke v ribiških okoliših.

 

V zvezi z navedenim smo pridobili tudi odgovor s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, ki to stališče potrjuje (v priponki/priloga). Prav tako so izvajalci del zakonsko dolžni sanacijska dela izvesti na takšen način, ki je najmanj škodljiv za vodotok in posledično habitate vodnih in obvodnih živali. Ravno v ta namen je Zavod za ribištvo Slovenije pripravil dokument Smernice ZZRS pri izvajanju interventnih posegov v vodotoke (priloga).

 

RD na katerih vodotokih se nahajajo še aktivna delovišča, naj se dogovorijo z izvajalci del oz. koncesionarji javnih služb za urejanje voda, za izvedbo intervencijskih odlovov rib z območij predvidenih posegov, kot to predvideva Zakon o sladkovodnem ribištvu v 6., 19. in 25. členu. Predlagamo vam izvedbo uskladitvenega sestanka s koncesionarjem za urejanje voda v območju vašega porečja (seznam prejemnikov dopisa), na katerem dogovorite končno izvedbo detajlnih smernic dopisa ZZRS. V primeru, da ugotovite, da posegov v vode ne izvajajo koncesionarji DRSV, je treba izvajalca del nemudoma obvestiti, da mora biti pred začetkom del izveden intervencijski odlov rib z območja posega.

 

Kot primer dobre prakse navajamo ZRD Celje, ki je nedavno organizirala sestanek skupaj z lokalno enoto DRSV in gospodarske javne službe za urejanje vodotokov Nivo Eko d.o.o., na katerem so se udeleženi uspešno dogovorili za izvedbo posegov na prizadetem porečju Savinje, na ribam in ribištvu sprejemljiv način. Verjamemo, da je tak primer mogoče ponoviti v vseh prizadetih območjih in s tem preprečiti nepotrebna dodatna slabšanja stanja že tako prizadetih vodotokov. Na koncu naj vas še spomnimo, da še naprej evidentirate ugotovljene posege na območju vaših revirjev in o tem poročate v RIBKAT.

 

Lep pozdrav

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL

                                                                                                   predsednik RZS

                                                                       

 

 

PRILOGA

- Dopis MNVP: obveščanje ribiških družin po posegih v vodotoke, z dne 26. 9. 2023,

- Smernice ZZRS pri izvajanju interventnih posegov v vodotoke.

 

POSLANO :

-          vsem RD in ZRD na njihove e-naslove,

-          koncesionarjem za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks