Oct 16, 2023

ODLOK O OPROSTITVI PLAČILA KONCESIJSKE DAJATVE ZA IZVAJANJE RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V CELINSKIH VODAH

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

iz MKGP smo prejeli informacijo, da je v Uradnem listu RS št. 106/2023 z dne 13. oktobra 2023  objavljen Odlok  oprostitvi plačila koncesijske dajatve za za izvajanje ribiškega upravljanja v koncesijskih vodah.  

Odlok je pripravljen na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) in ureja podrobnejše pogoje za oprostitev plačila koncesijske dajatve koncesionarjem oziroma izvajalcem ribiškega upravljanja, ki jim je bila podeljena koncesija v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo.


Izjema – oprostitev plačila koncesijske dajatve v letu 2023 in prvi polovici leta 2024 - je predvidena za tiste koncesionarje, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. Do oprostitve so upravičeni tisti vlagatelji, ki so škodo prijavili v skladu z zakonom, ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, oziroma zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oprostitev plačila koncesijske dajatve se izvaja tudi v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

Vlagatelj vloži vlogo za oprostitev plačila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si do 1. novembra 2023.

Obrazec (vloga in izjave) 

ali pa  https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/informacije-za-kmetovalce/pomoc-kmetovalcem/ (v oddelku Pomoč koncesionarjem za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah).


V primeru vprašanj se lahko obrnete na: Jure Ušeničnik Schifferstein (jure.usenicnik-schifferstein@gov.si) ali na Anže Ule (anze.ule@gov.si).

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks