Aug 23, 2023

Dopis Ministrstva za kmetijstvo ribiškim upravljavcem zaradi katastrofalnih poplav

Poobjavljamo spodnji dopis MKGP, Direktorata za ribišvo, vsem RD - koncesionarjem za ribiško upravljanje. 

Verjamemo, da so k tej aktivnosrti ministrstva, pripomogli tudi pozivi RZS k čimprejšnjem ukrepanju. 

 

 

Spoštovani,

 

zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na začetku avgusta 2023 v

Republiki Sloveniji, ki so povzročila katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice

hudourniškega delovanja visokih voda, vas Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Direktorat za hrano in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: MKGP), prosi za aktivno sodelovanje.

V prilogi dopisa vam posredujemo obrazec za informativno oceno škode na objektih, opremi in

ribah s prilogama A in B.

Vljudno vas prosimo, da nam za potrebe MKGP vrnete izpolnjen in podpisan obrazec s prilogama

do vključno 28. 8. 2023 na gp.mkgp@gov.si in v vednost na jure.usenicnik.schifferstein@gov.si

in anze.ule@gov.si s pripisom številke zadeve 342-112/2023.

MKGP potrebuje te podatke za preliminarno in informativno oceno škode v obeh omenjenih

sektorjih.

Uradna ocenitev škode bo pri potencialnih upravičencih izvedena s strani uradnih občinskih

komisij. Zato vas pozivamo, da v svoji občini čim prej preverite ali je posamezna občina v kateri

imate sedež vključena v občino, ki je bila prizadeta v avgustovskih poplavah in ali v vaši občini

že delujejo različne občinske komisije za ocenjevanje škode. V kolikor so že občinske komisije

aktivirane vas pozivamo, da pri njih čimprej prijavite škodo. Za dodatne informacije se obrnite na

občino oziroma primerno občinsko komisijo po ZOPNN.

V primeru vprašanj glede izpolnjevanja obrazca MKGP in obeh prilog se lahko obrnete na:

- Jure Ušeničnik Schifferstein (jure.usenicnik.schifferstein@gov.si, 01 / 478 - 9071) ali

- Anže Ule (anze.ule@gov.si, 01 / 478 - 9155).

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in razumevanje ter vas lepo pozdravljamo.Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks