Jul 31, 2023

PROTEST IN ZAHTEVA RZS - UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O KONCESIJAH ZA IZVAJANJE RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V RIBIŠKIH OKOLIŠIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

Ministrstvo za kmetijstvo

Dunajska cesta 22,

1000 Ljubljana

gp.mkgp@gov.si

                                                                                                                      Ljubljana, 31. 7. 2023 

                                                                                                                       2023/99 IM

 

Spoštovani,

 

Na spletni strani ministrstva smo pretekli teden opazili objavo predloga Uredbe o spremembah Uredbe o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji  (predlog št. 2023-2330-0091) z možnim rokom oddajanja mnenj in predlogov do petka 4. 8. 2023. Ta dokument je izjemnega pomena za vseh 64 ribiških družin – ribiških koncesionarjev v Sloveniji, ki so hkrati naše članice.

Na RZS kot zastopnici vseh ribiških družin protestiramo, da nismo bili vključeni v pripravo tako pomembnega dokumenta. Ogorčeni smo, da je predlog spremembe uredbe javno objavljen ravno v času poletnih počitnic, ko je večina vodstev ribiških družin odsotna, hkrati pa je rok za komentarje izjemno kratek. MKGP zato predlagamo prolongacijo obravnave tega dokumenta v mesec september, podrejeno pa prolongacijo roka za podajo mnenj do konca meseca avgusta.

Ob preučevanju vsebine spremembe navedenega podzakonskega akta ugotavljamo, da Ribiška zveza Slovenije in nosilci pravic in obveznosti koncesijskih pogodb ne morejo niti približno izračunati višino bodoče koncesijske dajatve, saj nekateri izhodiščni podatki, ki bi morali biti javno objavljeni, niso dostopni. Zato zahtevamo javno objavo podatkov o faktorjih za posamezni ribolovni revir, določenih na podlagi kategorizacije posameznih ribolovnih revirjev in objavo strokovnih in vsebinskih podlag za pripravo kategorizacije oz. določitev faktorjev, določene s 3.in 4. odstavkom 7. člena predloga uredbe. Brez teh podatkov, ki bi sicer morali biti javno dostopni v ribiškem katastru RIBKAT, ribiški koncesionarji ne morejo realno izračunati, kaj bo sprememba uredbe za njih dejansko pomenila. V kolikor MKGP že ima podatke o končnih izračunih spremembe koncesije po posameznih revirjih, vas pozivamo na njihovo  posredovanje. Brez kvalitetnih in natančnih vnaprej znanih podatkov je nemogoče pričakovati tvorno in aktivno sodelovanje civilnih organizacij, ki kot koncesionarji izvajajo naloge v javnem interesu. Aktivna soudeležba civilnih organizacij pri pripravi predpisov pa je bila navsezadnje ena izmed vaših predvolilnih obljub.   

 

Lep pozdrav.

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS


POSLANO V VEDNOST:

- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 LJ- Šmartno, e-pošta: info@zzrs.si


Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks