Jun 24, 2013

PRAVILNIK o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe

Na podlagi 17. in 32. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije, je skupščina Ribiške zveze Slovenije na zasedanju dne 31.05 2013 sprejela PRAVILNIK o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe s prilogo 1: Sistemizacija - opisi delovnih mest in prilogo 2: ocenjevalni list

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks