May 18, 2023

Natečaj RZS za najboljšo ribiško fotografijo

 

Ribiška zveza Slovenije ponovno razpisuje natečaj za najboljšo ribiško fotografijo in sicer na tematiko »slovenski ribiči - vode - ribe«. Osnovna motivika fotografije naj zajema ribiča, ribo ter vodno telo oz. pokrajino v vseh letnih časih. Za lažjo vizuelno predstavo kandidatom priporočamo zglede naslovnic glasila Ribič. Izbrali bomo 13 najboljših fotografij in jih objavili na stenskem koledarju Ribiške zveze Slovenije za leto 2024. 

Velikost datotek fotografij naj bo 2 do 4 MB v formatu .jpg in v resoluciji vsaj 300 dpi. Kandidate prosimo, da fotografije za natečaj pošljejo na RZS prek internetnih vmesnikov za pošiljanje večjih datotek (WeTransfer, ipd.) na naslov sekretar.rzs@ribiska-zveza.si. Vsaka fotografija mora nositi ime in priimek avtorja, ime vodotoka in datum posnetka. Izbirna komisija bo pri pregledu fotografij prednost dajala še neobjavljenim posnetkom. Avtor izbranih fotografij obdrži vse moralne avtorske pravice, s podpisom avtorske pogodbe pa na RZS prenese vse materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronskega hranjenja in prenašanja fotografij. Prenos avtorskih pravic je izključen in je brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. RZS si pridržuje pravico do uporabe izbranih fotografij tudi za druge namene svojega delovanja. Z oddajo fotografij bo RZS štela, da se avtor se strinja z naštetimi pogoji.

 

Zadnji rok za oddajo fotografij je 31. avgust 2023.

 

Prispele fotografije bo pregledala posebna tri-članska komisija RZS, katera bo izbrala izmed prispelih fotografij najprimernejše fotografije za odkup in objavo v koledarju. Komisija si pridržuje pravico do izbora števila fotografij in do izbora kvalitete fotografij.

Prav tako si komisija pridržuje pravico odločitve o podelitvi nagrad za fotografije, ki bodo sestavljene iz eno- in večdnevnih ribolovnih dovolilnic tako za salmonide kot za krapovce in plenilske vrste rib na revirjih, ki jih bo izbrala komisija. Za 1. mesto letošnjega natečaja bo zmagovalec prejel po svoji izbiri ali dnevno ribolovno dovolilnico za revir Mostnica (ujemi-spusti)  ali tridnevno dovolilnico za ribolov na Bohinjskem jezeru (ujemi-vzemi).

Vseh 13 avtorjev izbranih posnetkov za ribiški koledar, bomo honorirali po veljavnem ceniku RZS - kategorija naslovnica glasila. Neizbrane fotografije bomo v roku 15 dni od zaključka natečaja, vrnili njihovim avtorjem.

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!

 

Marko KRAJNC l.r.                                                                                                 dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije  RZS za promocijske                                                                predsednik

aktivnosti                                                                                                             Ribiške zveze Slovenije

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks