Mar 13, 2023

PROGRAM UPRAVLJANJA RIB DO LETA 2033

Spoštovana vodstva RD,

 

V prilogi vam pošiljamo prvi osnutek Programa upravljanja rib, ki smo ga prejeli od pristojnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije. Gre za temeljni strateški dokument, ki bo krojil usodo slovenskega ribištva v nadaljnjih dvanajstih oziroma enajstih letih. Država s sprejemom tega dokumenta zamuja že več kot leto dni.

 

Na povabilo pristojnega ministrstva smo v delovno skupino za evalvacijo tega programa predlagali Marijana Gabra, člana UO in predsednika Komisije za naravovarstvo in ekologijo, ki bo v skupini zagovarjal ribiške interese. Ker se program nanaša na vse RD - izvajalce ribiškega upravljanja, smo na UO RZS sklenili, da ustanovimo koordinacijsko skupino RZS v kateri bo iz vsakega ribiškega območja (ZRD in bivše ZRD) imenovan en član, ki naj bi bil strokovnjak oz. poznavalec problematike upravljanja rib in ribiškega upravljanja. O imenih boste obveščeni v roku desetih dni in preko tega predstavnika boste lahko naslavljali tudi svoje pripombe.

 

Pozivamo vas, da aktivno sodelujete pri snovanju tega pomembnega strateškega dokumenta, ki bo v nadaljevanju, po njegovem sprejetju, tudi podlaga za pripravo Programov upravljanja ribiških območij in novih RGN

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL

                                                                                                   predsednik

                                                                                                   Ribiške zveze Slovenije

 

 

 

PRILOGA:

-          Program upravljanja rib do 2033

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks