Mar 10, 2023

ETIKA RIBIŠKIH TEKMOVANJ – OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA ŠPORTNEGA DELAVCA

Datuma usposabljanja:  sobota, 18. 3. 2023                                       

Število kandidatov:       najmanj 20.

Zbor udeležencev:  med 815 in 830, za tekmovalce v panogah kasting, lov krapov z obtežilnikom, lov rib s plovcem in  lov rib z umetno muho,

                                prostori Celjskega sejma, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

 

Rok prijav:_________  vključno 13. 3. 2023         

 

 

P R O G R A M   USPOSABLJANJA :

09.30 - 09.45             Vpis kandidatov v seznam udeležencev  usposabljanja (vsak kandidat zase)

        Pozdrav udeležencem in opis poteka usposabljanja (vodja usposabljanja)

 

09.45 - 10.15     1.    Organiziranost tekmovalnega področja v sladkovodnem ribištvu

1.1   RZS kot nacionalna panožna športna zveza

1.2   Mednarodni akti in zakonske podlage za področje tekmovanj v sladkovodnem ribištvu

1.3   Kodeksna pravila

Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur. 

 

10.15 - 11.15     2.    Obravnava pravilnikov RZS o tekmovanjih v SŠR

2.1   Nivoji tekmovanj

2.2   Registracija tekmovalcev

2.3   Organizacija tekem

2.4   Organi tekme, njihovo imenovanje in naloge

2.5   Razglasitev rezultatov in reševanje pritožb

2.6   Sankcije in njihovo reševanje

Predavatelj: Peter SOLAR,

 

11.20 – 12.05    3.    Osnove pedagogike v športu z osnovami psihologije športa

3.1   Osnove treniranja in metodike športnega treniranja

3.2   Organiziranje in vodenje treninga 

3.3   Osnove organiziranja tekme

Predavatelj: Samo NOVAK

 

12.05 – 12.30    odmor  za kosilo  (malico in vodo zagotovi RZS)

 

12.30 – 13.15    4.      Osnove športne medicine in prva pomoč

Predavatelj: Bojan LEVAI

 

13.20 – 13.50         5.       Pomen tekmovalnih dejavnosti za promocijo sladkovodnega ribištva in mednarodno promocijo

5.1   Vpetost RZS v mednarodne asociacije s področja sladkovodnega ribištva

5.2   Promocija R Slovenije in RZS

5.3   Promocija sladkovodnega ribištva

5.4   Sociološki, okoljski in naravovarstveni pomeni ribiških tekmovanj

Predavatelj: mag. Igor MILIČIĆ

 

14.00 – 15.30    6.    Posebnosti pravil o tekmovanjih po posameznih tekmovalnih disciplinah

6.1   Pravila o tekmovanjih v LRP

6.2   Pravila o tekmovanjih v LKO

6.3   Pravila o tekmovanjih v LRM

6.4   Pravila o tekmovanjih v kastingu

6.5   Izbiranje vodstev reprezentanc in izbiranje reprezentantov

Predavatelji: Peter JANKOVIČ, Aleksander KOLAR, Drago ORNIK, Tomo SOTENŠEK.

 

 

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je dopolnjena starost 18. let in uspešno opravljen ribiški izpit. Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije – izročke prosojnic iz različnih tem usposabljanja. Vso potrebno slovensko in mednarodno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva in športa, tekmovalne interne akte RZS, si kandidati pridobijo na spletnih straneh:

 

¾    http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje

¾    http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/pravno-podrocje/zakonodaja-s-podrocja-sladkovodnega-ribistva

¾    http://www.fips-ed.com/peche_au_coup_eng.htm#

 

Kotizacija za to usposabljanje je 20€ na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije stroške udeležbe na usposabljanju. Prijavitelj kandidatov (RD, zamejski r. klub…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Vsem kandidatom, ki so bili obenem registrirani tekmovalci že pred letom 2015, ob sprejetju programa »športni delavec v sladkovodnem ribištvu, se prizna praktični del/praktikum usposabljanja. Kandidati, ki še niso bili registrirani kot tekmovalci pred l. 2015, bodo morali opravljati praktični del usposabljanja v terminu, ki bo objavljen na spletni strani RZS.

Strokovna služba RZS pripravi seznam prijavljenih kandidatov, skupaj s potrdilom o udeležbi na seminarju. Oboje prejme vodja seminarja. Vodja usposabljanja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na vpogled svojo člansko izkaznico.

 

Bojan LEVAI, l.r.,                                                                         dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije RZS                                                               predsednik Ribiške zveze Slovenije

za usposabljanje v ribištvu                                                             nacionalne panožne športne zveze

                                                                   za panogi 'Ribištvo – kasting' in

                                                                        'Ribištvo–sladkovodni športni ribolov

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks