Feb 10, 2023

Predvideni termini višjih oblik ribiških usposabljanj v letu 2023

Spoštovana vodstav RD in ZRD, 

Komisija za usposabljanja v ribištvu (KUR) je potrdila okvirne termine višjih oblik usposabljanj:

  • elektroribolov - usposabljanje:             25. februar in 4. marec  izpit: 18. marec
  • ribiški čuvaj -   usposabljanje:              25. marec in 1. april      izpit: 15. april
  • gospodarji -  usposabljanje:                 oktober                          izpit: okt. ali nov.
  • čuvaji (obnovitveni)                             november                      izpita ni
 
Točne ure in lokacije omenjenih seminarjev bodo naknadno objavljene v bazi KLEN v katere ga tajniki vpisujete prijavljenje kanditate. 
 
RZS si pridržuje pravico do naknadnih sprememb terminov.
 
mag. Igor Miličić       Bojan Levai l.r.
sekretar RZS            predsednik KUR 
Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks