Jan 19, 2023

PROTESTNO PISMO RZS MINISTRICI ZA KMETIJSTVO

Ljubljana, 17. 1. 2023

2023/11IM

 

Ministrica ga. Irena Šinko

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

gp.mkgp@gov.si

 

ZADEVA – POTRDITEV RIBIŠKO-GOJITVENIH NAČRTOV 2016-2022, PROTEST

 

Spoštovani,

 

V imenu Ribiške zveze Slovenije, krovne organizacije vseh ribiških družin, koncesionarjev za ribiško upravljanje, izražamo protest in razočaranje nad načinom in vsebino sprejemanja ribiško-gojitvenih načrtov (RGN) za obdobje 2016-2022.

 

Navkljub našim večim pisnim pobudam in sestanku z vami, kjer smo jasno izrazili resne in argumentirane pomisleke glede vsebine in načina sprejemanja RGN, smo posredno izvedeli, da ste podpisala RGN, med katerimi je večje število načrtov neusklajenih z mnenji in pripombami ribiških družin, ki se sedaj obračajo na nas in izražajo svoje ogorčenje in protest. Odgovorov na naše pisne pobude nismo prejeli, niti nas niste povabili na usklajevanje z ostalimi deležniki. Še posebej v oči bode dejstvo, da se tako pomemben dokument za ribiško upravljanje, kot je RGN, sprejema v zadnjem mesecu njihovega šestletnega trajanja. Podpisani RGN-ji imajo časovno omejeno veljavo (zgolj zadnji mesec od predvidenih dvainsedemdesetih), hkrati pa zaradi novih vplivov podnebnih sprememb, le-ti v pretežnem delu niso usklajeni z realnostjo, saj se nanašajo na zastarele podatke. Vsa našteta dejstva, predvsem pa nepripravljenost za argumentiran in na strokovnih podlagah temelječ dogovor, razumemo ribiči kot podcenjevalni odnos države do organiziranega sladkovodnega ribištva v Sloveniji.  Država očitno ne upošteva lastnih, z zakonom določenih obligacij glede področja načrtovanja upravljanja rib in ribiškega upravljanja, ne podane zaveze za tvorno sodelovanje z NVO-ji, kot jo je napovedal predsednik Vlade RS; pomembno je zgolj redno plačevanje koncesijskih dajatev s strani ribiških družin. Mimogrede, na naš upravičen predlog za oprostitev drugega dela koncesijske dajatve zaradi škode, ki je bila povzročena ribiškim družinam v dolgotrajnem sušnem obdobju, nismo bili deležni niti odgovora.  

 

Sladkovodni ribiči smo in bomo vedno delali v dobrobit ohranjanja ribolovnih virov z upoštevanjem vseh pravnih obveznosti na ribiškem področju. Zato bomo vedno glasni, ko vidimo, da se na tem področju dogajajo zgoraj navedene nepravilnosti in obenem po ribiško vztrajni, da se le-te odpravijo. RZS bo zato ribiškim družinam, ki kot koncesionarji že leta vzorno izvajajo ribiško upravljanje, nudila vso potrebno pomoč.

 

Glede na to, da ste popolnoma razvrednotili področje upravljanja rib in ribiškega upravljanja, saj trenutno ni veljaven noben od treh temeljnih upravljavskih aktov, za katere pripravo in sprejem je že od leta 2006 odgovorno vaše ministrstvo predlagamo, da čimprej dogovorno najprej uskladimo Načrt upravljanja rib, za tem Načrte upravljanja ribiških območij in na podlagi teh temeljnih aktov in na podlagi konkretnih podatkov še temeljne upravljavske akte na nivoju ribiških družin – to so ribiško gojitveni načrti. Le-ti pa naj se ne sprejemajo v zadnjem mesecu, pred potekom njihove veljavnosti.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL

                                                                                                   predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks