Jan 4, 2023

Začetek postopka nadomestnih volitev za člana UO RZS (mandat 2022-2027) z območja ZRD Ptuj

                                                                                                                                                              Ljubljana, 3. 1. 2023

2023 /1IM

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku z dne 20. 4. 2007 je upravni odbor Ribiške zveze Slovenije na 4. seji dne 15. 12. 2022 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka nadomestnih volitev za člana upravnega odbora RZS za mandatno obdobje 2022-2027 iz ZRD Ptuj

 

1.

Začne se postopek kandidiranja za nadomestne volitve, ki so na podlagi  določil statuta v pristojnosti skupščine Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju RZS).

2.

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija v sestavi:

—            Peter SOLAR (RD Šempeter) predsednik,

—            Aleš HORVAT (RD Murska Sobota) član in

—            Boštjan P. ZAGOŽEN  (RD Šempeter ) član.

3.

Postopek kandidiranja se prične za funkcijo v člana upravnega odbora (1) iz območja ZRD Ptuj.

 

4.

Kandidaturo za člana upravnega odbora lahko predlagajo članice – ribiške družine samo izmed članov ribiških družin iz območja, na katerem deluje predlagatelj.

 

5.

Kandidacijska komisija bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež RZS prispele do vključno ponedeljka 20. februarja 2023 in bodo vsebovale podatke opredeljene v 4. členu Pravilnika o kandidacijskem postopku in na obrazcu, ki je priloga tega sklepa.

 

6.

Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku.

Kandidatura je nepopolna, če jo ni vložila pristojna ribiška družina ali organ RZS, če ne vsebuje predpisanih osebnih in drugih podatkov, utemeljitve, ali če ne vsebuje pisnega soglasja kandidata, da sprejema kandidaturo.

7.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini RZS, predvidoma v četrtek 30. marca 2023.

 

8.

Sklep o začetku postopka kandidiranja se v pisni obliki posreduje vsem ribiškim družinam in organom RZS ter javno objavi na spletni strani RZS.

 

Ta sklep začne veljati takoj.

dr. Miroslav Žaberl,

predsednik RZS

 

Priloga: obrazec za kandidaturo

 

 

Vročiti:

—    članicam RZS,

—    organom RZS in

—    članom kandidacijske komisije.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks