Dec 27, 2022

RZS RAZOČARANA NAD SPREJETJEM NOVIH RGN NAVKLJUB IZRAŽENIM POMISLEKOM

Po sporočilu več RD smo dobili obvestilo po elektronski pošti, da je z začetkom decembra ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, skupaj z ministrom za okolje in prostor , podpisala predloge ribiško-gojitvenih načrtov (RGN) za obdobje 2016-2022.Ta potrditev se je zgodila navkljub večkratnim pisnim pozivom tako ribiških družin kot same RZS, ki je problematiko ministrici in njenim sodelavcem predstavila na rednem srečanju.

Osnovna naša kritika je, da načrti niso usklajeni s sedmimi ribiškimi družinami. zaradi ultimativnega stališča Direkcije RS za vode, je bila sprejeta zahteva po ukinitvi privabljanja rib s ribjo hrano, češ da slednja znižuje kakovost stoječe vode. Poudarjamo, da ta zahteva DRSV ni podkrepljena z nobenim konkretnim dokazom o vplivu hrane za privabljanje rib na kakovost vode sedmih jezer (Šmartinsko jezero-RD Celje, Gajševsko jezero-RD Ljutomer, Ledavsko jezero-RD Murska Sobota, jezero Vogršček-RD Renče, Velenjsko jezero-RD Velenje in Slivniško jezero-RD Voglajna). Ne glede na izraženo negativno mnenje omenjenih sedmih ribiških družin na to korenito spremembo ribolovnega režima, se MKGP ni želelo odzvati na ribiške argumente. Ob tem je potrebno povedati še to, da je problem RGN širši. Marsikateri načrt ne upošteva vpliva podnebnih sprememb, predvsem pri gojitvenih potokih, za nadaljnje varovanje ogroženih populacij. Ribiško gojitveni načrti  za obmejne vodotoke s R Hrvaško, niso usklajeni  s hrvaškimi  ribiškimi organizacijami, skladno z Zakonom o ratifikaciji sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju (BHROPS) (Ur. list RS, št. 001-22-96/01 z dne 30. julij 2001). Nenazadnje pa je absurdno že samo dejstvo, da so načrti dejansko veljavni zgolj zadnji mesec njihovega predpisanega šestletnega trajanja. Da na področju predpisov ribiškega upravljanja vlada kaos, vidimo tudi po tem da ni veljaven noben od treh ključnih dokumentov ribiškega upravljanja v državi. Veljavnost Načrta upravljanja rib je potekla pred letom dni, čeprav se na njegovi podlagi sprejemajo tako načrti upravljanj za posamezna območja in potem ribiško-gojitveni načrti.

Na RZS  predlagamo ministrstvu dogovorno reševanje nastalega problema, prizadetim ribiškim družinam pa bomo istočasno nudili vso potrebno pomoč.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks