Nov 10, 2022

NATEČAJ RZS ZA NAJUSPEŠNEJŠO RD PRI PRIDOBIVANJU MLADIH

VSEM RD in ZRD

 

Ribiška zveza Slovenije si prizadeva v vrste RD vključiti čim več mladih ribičev. Mlado populacijo poskušamo motivirati za izrabo prostega časa v naravi, ob vodi, ob tem pa želimo, da razvijajo pozitivna čustva do narave in življenja v njej. V ta namen v Ribiški zvezi Slovenije organiziramo različne aktivnosti, s katerimi mladim predstavljamo slovensko sladkovodno ribištvo. Pandemija covid-19 je kljub številnim nevšečnostim za celotno prebivalstvo, poudarila pomen preživljanja prostega časa v naravi. Mladina se odloča za vstop v ribiške vrste, predvsem glede na privlačnost dejavnosti posamezne RD za mlade. Komisija RZS za delo z mladimi ribiči lahko ribiškim družinam podaja priporočila in nasvete. Da se potreba po pomlajevanju naših ribiških vrst ne pozabi, se je komisija odločila za obuditev nagrajevanja tistih RD, ki so v tekočem letu pridobile največ mladih ribičev.  

 

Kaj razpisujemo z natečajem?

 

  1. Ob koncu leta 2022 bomo razglasili 5 ribiških družin, ki  imajo v letu 2022 največji odstotek mladih ribičev, glede na celotno število članov v svoji RD. Kot mlade ribiče bomo za ta natečaj upoštevali vse osebe kategorij AM, DAM, AŠ  in AŠI.
  2. Za potrebe natečaja bodo upoštevani podatki o stanju članstva in mladih ribičev v podatkovni bazi KLEN na dan 23. december 2022.
  3. Najuspešnejše ribiške družine po pogojih tega natečaja bo Ribiška zveza Slovenije javno razglasila in objavila v glasilu Ribič ter podelila praktične nagrade. Nagrade bodo namenjene mladim ribičem, njihovim mentorjem in vodstvu RD.

 

Vodstva ribiških družin pozivamo, da uporabite vse možne poti in postopke za pridobivanje mladih v ribiške vrste. Le s skupnimi napori bomo lahko vzdrževali pozitivno kadrovsko stanje v naših vrstah.

 

  Aleš HORVAT l.r.                                                                                  dr. Miroslav ŽABERL

predsednik komisije DMR RZS

 

 

 predsednik

Ribiške zveze Slovenije

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks