Sep 29, 2022

Obnovitveni seminar za že usposobljene ribiške čuvaje

Datum seminarja:            sobota, 19. 11. 2022                                 Datum izpita: /

Število kandidatov:          največ 50

Zbor udeležencev:         med 815 in 830:

Lokacija predavanj:            Čebelarski center Lukovica, Brdo pri Lukovici 8, 1125 Lukovica

Vodja seminarja:              dr. Miroslav ŽABERL.

 

 

08.30 - 09.00        – Vpis kandidatov v seznam udeležencev (vsak kandidat zase)

– Pozdrav udeležencem in opis poteka seminarja (predavatelj prvega predavanja)

 

 

II. del:    DOLŽNOSTI, POOBLASTILA TER TAKTIKA IN METODIKA DELA RIBIŠKEGA ČUVAJA

9.00 – 11.30         2      Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja

2.1    Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja

2.2    Sankcioniranje kršiteljev

2.3    Prepovedi in zapovedi pri izvajanju ribolova

2.4    Ukrepanje ribiškega čuvaja

3      Pooblastila ribiškega čuvaja

3.1    Splošno o pooblastilih ribiškega čuvaja

3.2    Legitimiranje

3.3    Pregled ribolovnega pribora, vabe in ulova

3.4    Začasen zaseg priprav za ribolov in trajen zaseg rib

3.5    Začasen odvzem ribolovne dovolilnice

3.6    Prodaja ribolovnih dovolilnic

3.7    Fotografiranje in snemanje

3.8    Pravica do nošenja orožja

4      Delovanje ribiškega čuvaja

4.1    Organizacija dela v ribiško čuvajskem okolišu

4.2    Taktika dela ribiškega čuvaja

4.3    Metodika dela ribiškega čuvaja

4.4    Sodelovanje ribiškega čuvaja s policijo in drugimi pristojnimi službami

         Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ. dipl. iur.

 

IV. del:   UČNA DELAVNICA – DOLŽNOSTI, POOBLASTILA TER TAKTIKA IN METODIKA DELA RIBIŠKEGA ČUVAJA

 

11.40 – 14.30   6      Praktično delo kandidatov

6.1  Reševanje praktičnih primerov ukrepanja ribiškega čuvaja z uporabo različnih pooblastilnih institutov in ukrepov (metoda case study – študija primera)

6.2  Priprava in pisanje različnih pisnih izdelkov (poročilo o ugotovitvah ribiškega čuvaja; potrdilo o zasegu; pisna prijava: disciplinski komisiji, prekrškovnemu organu)

6.3. Praktične izkušnje pri delu čuvajske službe (predava Samo Novak, RD Bled)

                                         Moderator: dr. Miroslav ŽABERL, univ. dipl. iur.

 

14.30 – 15.00       odmor za kosilo (zagotovi RZS)

 

III. del:   DELOVANJE  RIBIŠKEGA ČUVAJA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI PRISTOJNIMI SLUŽBAMI

15.00 – 15.50       5      Povezovanje in sodelovanje z ribiško inšpekcijo v smislu prekrškovnega postopka

5.1  Zakon o prekrških, hitri postopek, postopek na okrajnem sodišču

5.2  Prekrškovni organi in izrekanje glob

5.3  Ribiški čuvaji kot prekrškovni organi z vidika ribiške inšpekcije in sodelovanja med ribiškimi čuvaji ter ribiško inšpekcijo

                                         Predavatelj: Saša LEKŠAN, mag. upr. ved, ribiška inšpektorica

 

 

I. del: UPRAVLJANJE Z  RIBIŠKIM OKOLIŠEM

16.00. – 17.00      1      Osnove gospodarjenja v ribiških okoliših

1.1    Splošno o ureditvi upravljanja z ribiškim okolišem

1.2    Problematika in pomen sonaravne vzreje avtohtonih rib

1.3    Vrste poribljavanj, njihov pomen in optimalna izvedba (timing)

1.4    Osnovna znanja o načrtovanju v ribiških okoliših

Predavatelj: Peter VALIČ, univ. dipl. biol.

 

GRADIVO (udeleženci ga morajo obvezno prinesti s seboj na seminar!): Priročnik za gospodarje in čuvaje v ribiških družinah (RZS, 2003) z novelami posameznih poglavij (RZS, 2008); če novel za 7. in 8. poglavje kandidat ne dobi pred seminarjem, si ju je dolžan izpisati s spletne strani RZS – postopek:

¾    www.ribiska-zveza.si,

¾    rubrika »Usposabljanja«,

¾    Priročnik za gospodarje in čuvaje v RD – poglavji7 in8.

 

Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije prosojnic.

Kotizacija je 46 € na kandidata. Priporočamo, da ribiška družina kandidatu krije tudi stroške udeležbe.

Prijavitelj kandidatov (RD, ZZRS…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Na podlagi nakazanih kotizacij za poimensko navedene kandidate pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev, ki smejo sodelovati na seminarju in ga odda vodji seminarja ter pripravi podlage za potrdila kandidatom o udeležbi.

Med odmorom za kosilo bo poskrbljeno za prigrizek in pijačo.

 

 

Bojan LEVAI l.r.                                                                                                 dr. Miroslav ŽABERL

predsednik komisije RZS                                                                                 predsednik Ribiške zveze Slovenije

za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks