Nov 10, 2021

Razpis natečaja 35. Odprtega prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2022 in 24. Državnega prvenstva Slovenije v vezanju umetnih muh

Ribiška zveza Slovenije razpisuje natečaj 35. Odprtega prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2022 in 24. Državnega prvenstva Slovenije v vezanju umetnih muh, ki poleg mednarodne uvrstitve domačim vezalcem prinaša tudi naslov državnega prvaka.

 

Vezalci lahko sodelujete v naslednjih kategorijah:

1.     suhe muhe,

2.     ličinke in mokre muhe,

3.     potezanke,

4.     realistični vzorci.

 

Pogoji za tekmovanje

 

1.     Vezalec lahko sodeluje v vsaki od navedenih kategorij le z enim vzorcem, ki naj ga pošlje v dveh primerkih in s katerim se ni udeležil še nobenega natečaja.

2.     Za vsak vzorec je potrebno navesti:

  • znano ali novo ime izdelka (v primeru, ko je to novo, naj bo izvirno in po možnosti kratko),
  • geslo, s katerim vezalec pred komisijo izkaže svojo istovetnost,
  • vezalne sestavine (telo, krilca, rep ...),
  • velikost in tip trnka,
    • ime živali, ki jo vezalec posnema, po možnosti priložiti njeno fotografijo (velja samo za kategorijo realističnih muh).
  1. Žirija bo zavrnila vse vzorce, za izdelavo katerih bodo vezalci uporabili dele pravih insektov (krilca, noge ...).

4.     V spremnem pismu naj vezalec navede svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon, državo za katero tekmuje), ime muhe in geslo ter ga v zaprti ovojnici priloži izdelku, dvojnik pisma pa ohrani za dokazilo avtorstva.

5.     Žirija bo pri ocenjevanju v 1., 2. in 3. kategoriji upoštevala naslednja merila:

- razmerje med vezalnimi prvinami,

- trdnost in tehnično dovršenost izdelave,

- ustreznost izbire gradiva,

- splošni vtis in

- inovativnost.

Pri ocenjevanju izdelkov v 4. kategoriji – realistični vzorci – bo največji poudarek na posnemovalni uspešnosti.

6.     Žirija si pridržuje pravico do naknadne razvrstitve vzorcev, če bo menila, da le-ti niso prijavljeni v ustrezno kategorijo.

7.     Odločitev žirije je dokončna.

8.     Žirija bo upoštevala izdelke, ki bodo oddani na pošto do vključno 31. januarja 2022.

 

Izdelke pošljite na naslov:

 

Ribiška zveza Slovenije (za natečaj 2022)

Tržaška cesta 134

SI- 1001 Ljubljana

 

Na podlagi navedenih meril bo žirija izbrala po tri najboljše izdelke v posamezni kategoriji in podelila diplome ter nagrade za prva tri mesta.

Vljudno vas prosimo, da vse zgoraj navedene podatke izpišete čitljivo, izdelke pa pošljete v embalaži, v kateri bodo zavarovani pred poškodbami med transportom!

Rezultati bodo razglašeni na zaključni prireditvi, o čemer boste udeleženci natečaja poprej pisno obveščeni.

Vse slovenske vezalce vljudno vabimo k udeležbi, saj s tem sodelujete tudi v tekmovanju za državnega prvaka.

Več informacij najdete na Facebook strani tekmovanja: https://www.facebook.com/flytyingchampionship

 

Luka Hojnik, predsednik muharsko vezalske komisije RZS

dr. Miroslav Žaberl, predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks