Mar 15, 2021

Izvajanje osnovnih in višjih oblik usposabljanj za leto 2021

Spoštovana ribiška vodstva,

na svoji zadnji seji je Upravni odbor RZS sprejel odločitev glede izvajanja osnovnih in višjih oblik ribiškega usposabljanja v času še vedno trajajočih ukrepov za zajezitev virusa COVID-19, ki ne omogočajo izvedbe teh aktivnosti na ustaljen način.

 Osnovno vodilo pri izvajanju katerekoli oblike usposabljanj, je varovanje zdravja vseh udeleženih v procesu ribiškega usposabljanja in dosledno upoštevanje državnih zapovedi in prepovedi za preprečevanje širjenja virusa. Glede na trenutno situacijo skladno z določili Odloka o  začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422?sop=2021-01-0422) to pomeni, da morajo vsi predavatelji in člani izpitnih komisij imeti negativen test na COVID-19 (ali hitri ali PCR test), ki ne sme biti starejši od 48 ur. Izjemi sta zgolj dve in sicer, da je oseba virus prebolela ali pa da je že dobila dve dozi cepiva proti virusu. V prostoru je lahko skupaj največ 10 ljudi (predavatelji in slušatelji). Obvezna je raba obraznih mask za vse, upoštevanje predpisane varnostne razdalje med osebama in raba razkužilnih sredstev.  

1. Pri osnovnem usposabljanju za ribiške izpite – seminarji za kandidate za ribiški izpit in izvedbi ribiških izpitov, lahko RD samostojno izvedejo te seminarje ob pomoči ribiških inštruktorjev iz lastne ali sosednjih RD. Upoštevati morajo vse zgoraj navedene ukrepe, pri čemer je lahko prisotnih do 10 oseb (1 predavatelj  in 9 slušateljev). Zaradi izrednih razmer izjemoma ne velja omejitev najmanj 15 kandidatov za izvedbo ribiškega izpita, kot je določeno po sklepih komisije RZS za usposabljanja.

Seminarji se lahko izvedejo tudi v okviru območnih združenj. Izvajanje samih ribiških izpitov bo potekalo v organizaciji območnih združenj na način, ki bo zagotavljal varnost vsem prisotnim (točni termini izpitov, brez zadrževanja v prostorih in ob upoštevanju vseh omejitvenih predpisov). Dopuščeno je tudi izvajanje ribiških izpitov v posamezni RD, za kar se imenujejo posebne izpitne komisije. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije na način, ki bi omejil trenutno dovoljeno število združevanja ljudi (10 oseb) in ponovno omejil gibanje na regije, bo RZS v nujnih primerih pripravila in izvedla centraliziran seminar in izpit v obliki poučevanja na daljavo (videokonferenca).

2. Pri vprašanju izvedbe višjih oblik usposabljanj (ribiški čuvaji, gospodarji, izvajalci elektroribolova) je UO RZS, na podlagi predloga komisije za usposabljanja sprejel sklep, da se ta usposabljanja izvedejo takrat, ko bodo omejitveni ukrepi države dopuščali klasično izvedbo teh usposabljanj. Izjemoma bo RZS izvedla usposabljanje in izpit za posamezno višjo obliko, če boste v RD izkazali dovoljšnje število izjemnih potreb po posameznih izvajalcih. V primerih, če bodo RD izkazale nujni interes, bo RZS za omejeno skupino izvedla usposabljanje ali na daljavo ali pa v klasični obliki (v predavalnici) ob upoštevanju vseh predpisov.

RD zato naprošamo, da do vključno 22.03.2021 po elektronski pošti info.rzs@ribiska-zveza.si navedejo in utemeljijo morebitno nujno potrebo po določenem številu usposobljenih ribiških čuvajev, gospodarjev ali izvajalcev elektroribolova. Za nujno potrebo se šteje stanje, ko je zaradi umanjkanja določenega kadra ogroženo ribiško upravljanje v posameznem ribiškem okolišu.

 

Hitra spremenljivost epidemiološke situacije v državi nas vse sili v prilagajanje, zato vas in vse kandidate prosimo za potrpežljivost in razumevanje pri realizaciji obeh oblik usposabljanj.

 

Ostanite zdravi in dober prijem.

 

Djordje VUČKOVIČ l.r.                                                                 dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik KUR RZS                                                                     predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks