Dec 21, 2012

Obvestilo ribiškim družinam

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 100 z dne 20.12.2012 je objavljen Pravilnik o spremembah pravilnika o komercialnih ribnikih. Sprememba se nanaša na enega izmed pogojev za komercialni ribnik in sicer na 3. točko 1. odstavka 2. člena veljavnega pravilnika (objavljen v Uradnem listu RS št. 113/2007), ki ga ta pravilnik črta, določba pa se je glasila: »gre za tip stoječih voda malih površin v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za določitev vodnih teles površinskih voda«.

Sprememba torej pomeni, da se ob vseh ostalih pogojih lahko pridobi vodna pravica za komercialni ribnik tudi za vodna telesa, katerih površina presega 50 in več hektarov. Kaj pomeni »mala površina« je sicer določeno  v prilogi I Pravilnika o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS št. 65/2003).

Ministrstvo za kmetijstvo in prostor ali Zavod za ribištvo Slovenije nas o pripravi spremembe oziroma vodenju postopka in razlogih za spremembe nista seznanjala, zato ne vemo, ali gre za objektivno potrebo po spremembi, ali za kašno »božično« darilo.

Objavil: Peter Solar

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks