Nov 27, 2012

Dvig davčne stopnje

Vlada RS najavlja spremembo davčne stopnje, po kateri naj bi 20 % davčna stopnja med ostalim zajela tudi vse tiskane medije. To pomeni, da bi morala RZS ob trenutni nakladi glasila Ribič, ki znaša 11.473 izvodov, plačati dodatnih 11.929,93 evrov davka. Glede na dejstvo, da je izdajatelj glasila Ribič RZS, samostojna ribiška in naravovarstvena organizacija, ki deluje v jasnem interesu in da z glasilom Ribič kot nepridobitnim medijem nadaljuje izročilo slovenske strokovne publicistike s področja riboslovja, ribolova in varstva naravnega okolja, RZS ostro protestira proti takšnemu nepremišljenemu in nediferenciranemu ukrepu."

Objavil: Miroslav Žaberl

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks