Feb 11, 2015

Izjava za javnost : sestanek delegacije RZS z ministrico za okolje in prostor go. Ireno Majcen

Na sestanku delegacije Ribiške zveze Slovenije z ministrico za okolje in prostor (MOP) Ireno Majcen in njenimi sodelavci, ki je potekal 9. februarja, je predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl izpostavil najbolj pereče teme za slovenske ribiče s področja dejavnosti ministrstva. Osrednja tema sestanka je vsekakor bil akcijski načrt interventnih del zaradi poplav in s tem povezano uničenje drstišča soške postrvi na Soči pri Tolminu januarja letos. Predsednik RZS je izpostavil, da slovenski ribiči nikoli niso bili proti izvedbi protipoplavnih del za zaščito ljudi in premoženja. Ne morejo pa se strinjati z nesonaravnim načinom same izvedbe protipoplavnih del, ki vodijo v degradacijo habitatov domorodnih vrst rib. Predstavniki RZS so opozorili na nejasnost kriterijev za izvedbo del akcijskega načrta s strani ekspertne skupine MOP. V tej skupini ni, poleg drugih organizacij, ne državnega Zavoda za ribištvo Slovenije ne Zavoda za varstvo narave. Pri akcijskem načrtu interventnih del se dozdeva, da so državni uradniki zaobšli veljavno slovensko in evropsko naravovarstveno zakonodajo, ki ne dovoljujeta interventne ukrepe brez upoštevanja zaščite vode in ribjega življa. RZS zato pričakuje od ministrstva, da se ukrepi akcijskega načrta, izvajajo skladno z zakonodajo na področju varstva voda ter sladkovodnega ribištva in z obveznimi dogovori izvajalcev del z ribiškimi družinami na terenu.

Pojasnilo ministrice Irene Majcen je bilo, da sodi nabor del akcijskega načrta med izjeme, ki jih dopušča 10. člen Zakona o varovanju narave ter zavezo Vlade RS, da se intervencijska dela opravijo zaradi varovanja ljudi in premoženja. So se pa sogovorniki strinjali, da je potrebno izboljšati komunikacijo med izvajalci in ribiči, da se primer uničenja drstišč soške postrvi v Tolminu, ne ponovi še drugod po Sloveniji.

V nadaljevanju pogovora so predstavniki RZS predstavili sogovornikom še težave pri določitvi minimalnega ekološko sprejemljivega pretoka vode (Qes), problematiko plačevanja vodnih povračil za izvajanje ribolova, vprašanje cenika intervencijskih elektro-izlovov rib pred izvedbo gradbenih del v vodotokih. Obe strani sta se dogovorili, da bosta na ta odprta poglavja, poskusili najti celovite odgovore na naslednjem sestanku.

Dr. Miroslav Žaberl, predsednik RZS

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks