Apr 8, 2014

ŠOLA RIBOLOVA

Spoštovani predsednik ribiške družine!

V RZS smo pripravili analizo starostne strukture po posameznih RD. Podatki niso vzpodbudni. Povprečna starost slovenskih ribičev je 51 let. Še bolj zaskrbljujoč je odstotek mladih v RD. V povprečju imamo v RD do 5 % mladih. To je vsekakor zaskrbljujoče, saj za nami ne bo nikogar, ki bo v prihodnosti nadaljeval naše delo. Komisija za delo z mladimi ribiči pri Upravnem odboru RZS vgrajuje nekatere lastne že preizkušene stalne aktivnosti v svoj letni program dela, obogaten z nekaj svežimi idejami in izkušnjami iz tujine.

Vse to je bilo podrobno predstavljeno na usposabljanju mentorjev mladih ribičev, v Mariboru 15. marca letos. Poleg obeh taborov (muharski in splošni), ki bosta letos na Bledu, je komisija predstavila pobudo o organizaciji ŠOLE RIBOLOVA. Šolo ribolova smo si zamislili kot obliko dela z mladimi ribiči na nivoju RD ali področne zveze ribiških družin. Traja lahko en dan, dva ali tri dni, in sicer tako, da mladi ribiči prihajajo dnevno na usposabljanje, ki ga organizirajo in vodijo mentorji mladih ribičev. Program šole ribolova lahko zajema nekatere od predlaganih teoretičnih vsebin in praktične aktivnosti ob primerni ribolovni vodi (npr. ribniki z veliko ribjega drobiža).

Nabor teoretičnih tem:

 • varstvo voda,
 • spoznavanje in prepoznavanje rib,
 • gojitev in vlaganje rib (ogled ribogojnice ali gojitvenega ribnika),
 • etika športnega ribolova,
 • ekološke teme,
 • nesreče ob vodi – varnost,
 • spoznavanje vodnega habitata,
 • naravni plenilci rib,
 • ogledi videofilmov.

 

Praktično delo ob ribolovni vodi lahko vsebuje:

 • priprava ribiškega pribora;
 • prikaz ribolovnih tehnik: beličarjenje (posebej z enostavnimi polagalkami), muharjenje, talni ribolov, krapolov;
 • priprave na tekmovanja;
 • tekmovanja: v lovu rib s plovcem, v lovu rib z umetno muho ter suhe discipline (kasting).

 

Predpogoj za izvedbo šole ribolova je načrtno pridobivanje kandidatov za šolo ribolova. Tudi na tem področju je  komisija mentorjem predstavila nekaj pobud. Kot najučinkovitejšo pot do mladih komisija predlaga obiske šol in predstavitev slovenskega sladkovodnega ribolova učencem osnovnih šol. Snovne podlage so mentorji prejeli na prejšnjih usposabljanjih na elektronskem mediju (CD). Če še kdo rabi ta pripomoček, ga lahko dobi na RZS.

Komisija pričakuje odgovoren pristop k realizaciji šole ribolova v vseh okoljih. Po opravljeni šoli ribolova prosimo za kratko poročilo o izvedenih aktivnostih.

 

Priporočamo, da šolo ribolova zaključite s podelitvijo priznanj, medalj, pokalov, ali z drugimi drobnimi nagradami, ki jih je možno dobiti na RZS.

 

 

Predsednik komisije                                                                             Predsednik

za delo z mladimi ribiči:                                                                        Ribiške zveze Slovenije           

Anton KOSI, prof., l.r.                                                                        dr. Miroslav ŽABERL, l.r.
Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks