Feb 26, 2013

Programa upravljanja rib v celinskih vodah 2010 - 2021 - odgovor ministrstva na pripombe RZS

Skladno s pripombami na osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah 2010 - 2021, ki jih je v zakonitem roku Ministstvu za kmetijstvo in okolje posredovala RZS, ji je ministrstvo 30.1.2013 poslalo svoj odgovor, iz katerega je razvidno, katere pripombe bo pri izdelavi programa upoštevalo in katere ne. Najdete ga tukaj.    
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Jan 14, 2013

Pripombe na osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010-2021

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na svoji spletni strani 16.11.2012 objavilo Osnutek Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS  za obdobje 2010-2021 ter povabilo zainteresirano javnost, da mu svoje pripombe in predloge posreduje do 31.12.2012. Ribiška zveza Slovenije je svoje pripombe in predloge  posredovala MOK v predpisanem roku. Z vsebino dokumenta se lahko seznanite
Objavil: Igor Holy
več
Jan 2, 2013

Odločba za poseg v populacijo velikega kormorana

Odločba Agencije Republike Slovenije za okolje št. 25601-110/2012- 18 z dne 29.11.2012 za poseg v populacijo velikega kormorana je postala pravnomočna v soboto, 22.12.2012. Na navedenih območjih in po predpisanem postopku je dovoljeno vznemirjanje velikega kormorana z uporabo plašilnih sredstev in odvzem iz narave. Vlogi RZS je bilo ugodeno le v manjšem delu, oziroma v obsegu iz pret
Objavil: Peter Solar
več
Dec 21, 2012

Obvestilo ribiškim družinam

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 100 z dne 20.12.2012 je objavljen Pravilnik o spremembah pravilnika o komercialnih ribnikih. Sprememba se nanaša na enega izmed pogojev za komercialni ribnik in sicer na 3. točko 1. odstavka 2. člena veljavnega pravilnika (objavljen v Uradnem listu RS št. 113/2007), ki ga ta pravilnik črta, določba pa se je glasila: »gre za tip stoječih voda malih
Objavil: Peter Solar
več
Dec 3, 2012

Promocijski aktikli Svetovnega prvenstva v lovu rib z umetno muho

Ostalo je še nekaj promocijskih artiklov letošnjega Svetovnega prvenstva v lovu rib z umetno muho, ki jih želimo ponuditi ribičem: kapa s ščitnikom za vrat in vezenim motivom ribe, cena 10 evrov,svilena kravata z vezenim motivom ribe in muhe, cena 35 evrov,polo majica z vezenim motivom ribe, cena 15 evrov,T-majica z natisnjenim logotipom SP, cena 10 evrov. Za vse informacije in naroč
več
Dec 3, 2012

Publikacije RZS po posebno ugodnih cenah

Spoštovani ribiči, želeli bi vas opozoriti na nekaj publikacij, plakatov in drugih artiklov, ki jih je založila Ribiška zveza Slovenije in vam jih ponuditi po posebnih, ugodnih cenah. Knjiga Slovensko sladkovodno ribištvo in ribiči skozi čas Slovenski ribiči smo praznovanje 130-letnice organiziranega ribištva na Slovenskem zaokrožili s knjigo, ki predstavlja zgodovino ribiš
več
Nov 27, 2012

Dvig davčne stopnje

Vlada RS najavlja spremembo davčne stopnje, po kateri naj bi 20 % davčna stopnja med ostalim zajela tudi vse tiskane medije. To pomeni, da bi morala RZS ob trenutni nakladi glasila Ribič, ki znaša 11.473 izvodov, plačati dodatnih 11.929,93 evrov davka. Glede na dejstvo, da je izdajatelj glasila Ribič RZS, samostojna ribiška in naravovarstvena organizacija, ki deluje v jasnem interesu in da
Objavil: Miroslav Žaberl
več

<< <  Stran 38 od 38

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks