Sep 6, 2023

OPROSTITEV DELA KONCESIJ ZA PRIZADETE RD, INTERVENCIJSKI POSEGI V VODOTOKE DO 30. 6. 2024 PO NOVEM ZAKONU ZIUOPZP

Spoštovana vodstva RD in ZRD, obveščamo vas da je skladno s pred kratkim sprejetim Zakonom  interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (nadalje ZIUOPZP): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-odpravo-posledic-poplav-in-zemeljskih-plazov-iz-avgusta-2023-ziuopzp , na podlagi  64. čl
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Sep 4, 2023

Statistična cena postrvi - šarenke

Spoštovana vodstva RD,   statistični urad R Slovenije je izračunal novo ceno kilograma tržne postrvi - šarenke in sicer 5,65 eur/kg. Cena je bila izračunana na podlagi podatkov za leto 2022. Ta podatek in druge statistične podatke o cenah vodnih organizmov za pretekla leta najdete na povezavi:  https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1519102S.px/    Lep pozdrav.
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Sep 1, 2023

PRESEK PREJETIH POROČIL RD O ŠKODI PO KATASTROFALNIH POPLAVAH 4. 8. 2023

Na podlagi prejetih poročil posameznih ribiških družin, smo na RZs preipravili povzetek o škodi, ki so jo katastrofalne poplave prizadejale posameznim RD.   Porečje Savinje RD LJUBNO - uničena ribogojnica Podvolovljek z vso opremo (korita, nov elektroagregat za preskrbo z el. energijo, hladilnik...) - obnova zaradi plazu verjetno ne bo mogoča. Uničenih je cca 150kg enoletne p
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Aug 23, 2023

Dopis Ministrstva za kmetijstvo ribiškim upravljavcem zaradi katastrofalnih poplav

Poobjavljamo spodnji dopis MKGP, Direktorata za ribišvo, vsem RD - koncesionarjem za ribiško upravljanje.  Verjamemo, da so k tej aktivnosrti ministrstva, pripomogli tudi pozivi RZS k čimprejšnjem ukrepanju.      Spoštovani,   zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na začetku avgusta 2023 v Republiki Sloveniji, ki so povzročila katastr
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Aug 23, 2023

RZS stopila v akcijo zbiranja prispevkov za obnovo ribjega fonda po katastrofalnih poplavah, ugodni odzivi ribiških kolegov iz Evrope

Katastrofalne poplave v Sloveniji za ribji živelj pomenijo udarec, ne le za domače, ampak tudi tuje ljubitelje dobrega ribolova. Na podlagi več primerov s spleta, smo se na RZS odločili zaprositi sorodne zveze članice Evropske ribiške zveze (European Anglers Alliance) za pomoč pri zbiranju denarja za obnovo prizadetega ribjega fonda v Sloveniji. Veseli smo, da se je EAA hitro in pozitivn
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Aug 17, 2023

Ujma uničila ribji živež po Sloveniji: “Ribiči ne pričakujemo miloščine, želimo si le posluha vlade”

Preteklih nekaj dni je državo zajela ujma s katastrofalnimi poplavami po porečjih Savinje, Meže, Kamniške Bistrice, Save, Sore, Drave, Mure in nekaterih drugih vodotokov. Posamezne RD so utrpele veliko škodo tako na svojih društvenih objektih (ribiški domovi, ribogojnice), kot na svojih revirjih in gojitvenih potokih. Dodaten udarec za že tako opustošene denarnice ribiških družin je p
Objavil: Strokovna služba RZS
več
Aug 7, 2023

PRIPOMBE RZS NA PREDLOG SPREMEMB UREDBE O KONCESIJAH ZA IZVAJANJE RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA

                                               Ljubljana, 3. 8. 2023,  2023/101  – IM   Spoštovani,   podajamo pripombe in predloge na dne 21. 7. 2023 objavljeni dokument predloga Uredbe o spremembah Uredbe o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji  (predlog št. 2023-2330-0091). Prip
Objavil: Strokovna služba RZS
več

<< <  Stran 2 od 33  > >>

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks