Zapisniki delovnih teles UO

Zapisniki muharske vezalske komisije (MVK)

Zapisniki komisije za upravljanje z (vodnim) življem (KUŽ)

Zapisniki uredniškega odbora glasila Ribič in spletne strani (URS)

Zapisniki komisije za priznanja v sladkovodnem ribištvu (KPR)

Zapisniki komisije za usposabljanja v ribištvu (KUR)

Zapisniki komisije za delo z mladimi ribiči (DMR)

Zapisniki komisije za pravna vprašanja (KPV)

Zapisniki komisije za promocijske aktivnosti (KPA)

Časopisni svet (ČS)

Zapisniki tekmovalne komisije (TK)

Zapisniki tekmovalne podkomisije za kasting (TP K)

Zapisniki tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho (TP LRM)

Zapisniki tekmovalne podkomisije za lov krapov z obtežilnikom (TP LKO)

Zapisniki tekmovalne podkomisije za lov rib s plovcem (TP LRP)

Zapisniki komisije za naravovarstvo in ekologijo (KNE)

Zapisniki komisije za gospodarska in finančna vprašanja (GFV)

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks