S kakšnim namenom se obdelujejo moji podatki?

S kakšnim namenom se obdelujejo moji podatki? 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Pravilnikom RZS o varstvu osebnih podatkov in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih kot upravljavec lahko obdelujemo.

 

Namen

Pravni temelj

Pravice posameznika

Evidenca članov RD

 

Pogodba (6(1)b člen Evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR – članstvo v eni ali več ribiških družin (RD)

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno). Prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (na podlagi pisne zahteve).

Evidenca strokovno usposobljenih članov (ribiški izpiti in višje oblike ribiških usposabljanj)

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (53. in  56. člen)

Statut RZS (7. in 9. člen)

Pravilnik RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov (15. člen)

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (19. člen)

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita ribiškega čuvaja, (19. člen)

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (18. člen)

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (19. člen)

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno). Prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (na podlagi pisne zahteve).

Evidenca in vodenje podatkov o registriranih športnikih, športnih delavcih in sodnikih

Zakon o športu  (ZŠpo-1, Pravila in pogoji za registracijo in kategorizacijo športnikov),

Pravilnik o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN  in bazi podatkov OKS-ZŠZ po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno). Prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (na podlagi pisne zahteve).

Evidenca prejemnikov glasila Ribič

Statut RZS (5. člen)

Pravilnik RZS o izdajanju glasila Ribič (2. člen)

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno). Prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (na podlagi pisne zahteve).

Evidenca prejemnikov ribiških priznanj

Statut RZS (7. člen)

Pravilnik RZS o priznanjih (23. člen)

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Evidenca aktualnih disciplinskih ukrepov

Pogodba (6(1)a člen Evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR – privolitev za vodenje evidence disc. ukrepov.

Dostop do osebnih podatkov v bazi podatkov KLEN po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave vključno s pisnim preklicem privolitve za vodenje evidence disc. ukrepov.   

 

 

Seznanjanje zainteresirane javnosti o dejavnostih, ki jih izvaja RZS (javna objava zapisnikov delovnih teles zveze, rezultatov in statistik tekmovanj za državna prvenstva, novice)

Pogodba (6(1)b člen Evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR – (6(1)f GDPR) – razvoj in širjenje dejavnosti RZS

Statut RZS (5. člen)

Dostop do osebnih podatkov po pisni vlogi. Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks