Koliko časa se hranijo podatki?

Koliko časa se hranijo podatki?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Praviloma se osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi z dejavnostjo RZS (osnovna in višje oblike ribiškega izobraževanja, ribiško-tekmovalna dejavnost, distribucija glasila Ribič) glede na zgoraj opredeljene namene vodijo, dokler RZS obstaja v kateri koli pravnoorganizacijski obliki. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov uničijo, blokirajo ali anonimizirajo. Osebne podatke, ki jih RZS obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v sami privolitvi, RZS hrani do preklica privolitve s strani posameznika. Sicer pa so roki hrambe opredeljeni v posameznem opisu zbirke oziroma katalogu posamezne zbirke osebnih podatkov.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks