Katerim uporabnikom osebnih podatkov in drugim osebam so lahko razkriti moji podatki?

Katerim uporabnikom osebnih podatkov in drugim osebam so lahko razkriti moji podatki? 

Osebnih podatkov ribičev - posameznikov RZS ne posreduje tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom RZS (vzdrževalec baze podatkov KLEN, izdelovalec članskih in tekmovalnih izkaznic, distributor glasila Ribič) ter državnim organom za potrebe vodenja zakonskih evidenc (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijski komite Slovenije – Združenje Športnih zvez). V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organi in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes.

RZS pridobljenih osebnih podatkov s strani RD ne prodaja ali z njimi trguje in jih ne posreduje nepooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov in njihovega urejanja je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim delavcem strokovne službe RZS in administratorjem-tajnikom RD zgolj z namenom nujno potrebnega in  nemotenega izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij. V omejenem obsegu (zgolj pregled članstva matične RD ali članstva RD v regijski Zvezi RD) je možen samo vpogled v osebne podatke. Vsi obdelovalci ali prejemniki osebnih podatkov posameznih ribičev morajo pred pridobitvijo zgoraj omenjenih pravic podpisati izjavo o seznanjenosti z varstvom osebnih podatkov. 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks