Katere so pravne podlage za obdelavo mojih osebnih podatkov?

3. Katere so pravne podlage za obdelavo mojih podatkov? 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznih ribičev, članov ribiških družin je odvisna od namena obdelave. RZS v vseh primerih osebne podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

 

3.1 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ČLANSTVA V DRUŠTVU (POGODBENI TEMELJ)

Združevanje v društva je prostovoljno in namenjeno skupnemu sodelovanju pri uresničevanju določenih (skupnih) interesnih ciljev. Včlanitev v ribiško družino se obravnava kot sklenitev pogodbe. Pogodbeni odnos v primeru ribiške družine je torej članstvo v RD, zato je podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki so neločljivo povezani s samim članstvom v RD in delovanjem društva v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva. Pogodbo posameznik sklene z včlanitvijo v RD. Z  včlanitvijo posamezniki dobijo možnost vključevanja v organizirane oblike ribiškega udejstvovanja pod okriljem RZS. Ob včlanitvi se ribiči seznanijo z nameni, cilji, dejavnostmi in načinom delovanja RD in RZS ter se zavežejo k spoštovanju vseh ribiških predpisov.

 

3.2 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA

RZS v določenih primerih obdeluje osebne podatke na podlagi zakona. Glede na osnovno dejavnost RZS obdeluje predvsem podatke na podlagi zakonodaje, ki ureja področje sladkovodnega ribištva (Zakon o sladkovodnem ribištvu – ZSRib, Zakon o športu, Pravila in pogoji za registracijo in kategorizacijo športnikov, sprejetih s strani Strokovnega sveta RS za šport ipd.), veljavnega Statuta RZS in podrejenih pravilnikov zveze ter druge zakonodaje, ki ureja delovanje društev ter davčne zakonodaje.

 

3.3 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI PRIVOLITVE

Osebne podatke za določene namene uporabe RD in RZS obdelujeta na podlagi privolitve posameznika. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov je bila podana, ko se posameznik - ribiški pripravnik s podpisom obrazca s privolitvijo za posredovanje in obdelavo svojih osebnih podatkov, ki jih administrator/tajnik RD vnese v centralno bazo osebnih podatkov KLEN, katere skrbnik je RZS. Vsaka privolitev, ki jo RD potrebuje od posameznika, mora biti izrecna in nedvoumna. V primeru sodelovanja otrok v programih in pri zagotavljanju drugih storitev RD zahteva privolitev, ki jo mora podpisati tudi nosilec starševske odgovornosti za otroka. Osebe, mlajše od 15 let lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem svojih staršev ali zakonitega skrbnika.

Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče preprosto na način, kot jo je podal. V naši podatkovni bazi bomo dokumentirali podatke o preklicu privolitve (npr. o vaši prijavi in odjavi na elektronsko obliko glasila E-Ribič). Rok hrambe, ločeni namen(i) in možnost preklica so vedno jasno opredeljeni ob vsaki privolitvi. Ob morebitnem preklicu vaše privolitve vaših osebnih podatkov, le-teh ne bomo več uporabljali ali nadalje obdelovali. Posameznik- ribič pripravnik je pred dano privolitvijo pisno ali in na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov. Morebiten umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

3.4 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZASLEDOVANJA ZAKONITEGA INTERESA

Za ostale vrste obdelav veljajo druge pravne podlage, med njimi tudi zakoniti interes, kadar ne prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov glede na njihovo razmerje do RZS kot upravljavca-skrbnika baze osebnih podatkov v ribištvu.

Zakoniti (legitimni) interes je pravna podlaga, na podlagi katere obdelujemo osebne podatke posameznih ribičev v primerih, ko smo z njimi v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah, kadar posamezni ribiči upravičeno pričakujejo, da bodo obveščeni (novinarji, mediji), ali v primerih določenih poslovnih stikov. O tem posamezne ribiče tudi obvestimo. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti (legitimni) interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks