Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov? 

Ribič – član ene ali več RD, katerega osebne podatke hrani RZS, lahko kadarkoli zahteva:

  • dostop do svojih osebnih podatkov (pridobi informacijo o tem ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki, dostopa do njih oziroma pridobi kopijo osebnih podatkov, pridobi informacijo o namenu njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.),
  • popravek ali izbris osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona ali zakonitega interesa),
  • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost),
  • prenos osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, posameznik lahko prejme osebne podatke ali zahteva, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu),
  • ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki poteka izključno v legitimnem interesu RD in RZS (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov),
  • prekliče privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelavo podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik svojo zahtevo uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana ali info.rzs@ribiska-zveza.si .

V primeru upravičenega dvoma v zvezi z identiteto vlagatelja, ki podaja pisno vlogo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko RZS od njega zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz vloge. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti kadar se ponavljajo, lahko RZS:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa
  • ali zavrne nadaljnja ukrepanja v zvezi z s podano vlogo.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), pri katerem ima posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks