Statistika

 Doslej smo zbrali 12.513 fotografij, ki jih je prispevalo 164 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 71 vrst rib, za 8 vrst potočnih rakov in 7 vrst školjk. Poleg podatkov za ciljne skupine smo zbrali tudi podatke o nekaterih drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, rastline – skupaj 180 vrst). Zbrani podatki so z 2.137 lokacij.

Število fotografij: 12513
Število fotografov: 164
Število vrst rib: 71
Število vrst rakov: 8
Število vrst školjk: 7
Število ostalih vrst: 180
Število lokacij: 2137

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks