Statistika

 Doslej smo zbrali 10.201 fotografij, ki jih je prispevalo 149 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 69 vrst rib, za 8 vrst potočnih rakov in 7 vrst školjk. Poleg podatkov za ciljne skupine smo zbrali tudi podatke o nekaterih drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, rastline – skupaj 161 vrst). Zbrani podatki so z 1.834 lokacij.

Število fotografij: 10201
Število fotografov: 149
Število vrst rib: 69
Število vrst rakov: 8
Število vrst školjk: 7
Število ostalih vrst: 161
Število lokacij: 1834

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks