Statistika

 Doslej smo zbrali 12.859 fotografij, ki jih je prispevalo 172 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 71 vrst rib, za 8 vrst potočnih rakov in 8 vrst školjk. Poleg podatkov za ciljne skupine smo zbrali tudi podatke o nekaterih drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, rastline – skupaj 182 vrst). Zbrani podatki so z 2.213 lokacij.

Število fotografij: 12859
Število fotografov: 172
Število vrst rib: 71
Število vrst rakov: 8
Število vrst školjk: 8
Število ostalih vrst: 182
Število lokacij: 2213

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks