Komisije in druga telesa

 KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO (KNE):

Marijan Gaber, predsednik

RD Mura Paloma

Marijan Čebela, član

RD Šempeter

Zvonko Furman, član

RD Majšperk

Dušan Jesenšek, član

RD Tolmin

Mohor Slatner, član

RD Brežice

Peter Valič, član

 

Rajko Zajc, član

RD Medvode


KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA (GFV): 

Branko Novak, predsednik         

RD Majšperk

Petar Dimitrovski, član  

RD Brežice

Janez Hauptman, član   

RD Vevče

Robert Skrbinek, član    

RD Slovenska Bistrica


KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA (KPV):

Peter Solar, predsednik

RD Šempeter

Jože Cepec, član

RD Radlje

Anže Petrovič, član

RD Medvode

Franc Polič, član

RD Ormož


KOMISIJA ZA USPOSABLJANJA (KUR):

Djordje Vučković, predsednik

RD Novo mesto

mag. Matej Luštek, član

RD Novo mesto

Mohor Slatner, član

RD Brežice

Peter Valič, član

 

Tone Vozelj, član

RD Litija

 

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI (DMR):

Marko Lipovž, predsednik

RD Renče

Nuška Božičnik, članica

RD Brestanica

Anton Kosi, član

RD Ljutomer

Drago Ornik, član

RD Maribor

Andrej Šoštarič, član

RD Mozirje

 

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA RIBIČ IN SPLETNIH STRANI (URS):

Igor Kloboves, predsednik

RD Barje

Egon Dolenc, član

RD Renče

Drago Ornik, član

RD Maribor

Boštjan P. Zagožen, član

RD Šempeter

Peter Weibl, član

RD Visoko

Nuška Božičnik, odgovorna urednica glasila Ribič

RD Brestanica

 

ČASOPISNI SVET (ČS):

dr. Jože Ocvirk, član

RD Mozirje

dr. Božidar Voljč, član

 


KOMISIJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (KPA): 

Marko Krajnc, predsednik

RD Bohinj

Milan Berlot, član

RD Tolmin

Borut Jerše, član

RD Barje

Jure Ušeničnik Schifferstein, član

RD Barje

Boštjan Peter Zagožen, član

RD Šempeter

Srečko Žerjav, član

RD Tolmin

 

TEKMOVALNA KOMISIJA (TK)

Bojan Javornik, predsednik,

RD Maribor

Danilo Bižal, član,

RD Medvode

Aleksander Kolar, član

RD Voglajna

Tomo Sotenšek, član

RD Tolmin

Branko Zelič, član

RD Radeče

 

KASTINŠKA PODKOMISIJA (TPK kasting):

Tomo Sotenšek, predsednik

RD Tolmin

Boštjan Bizjak, član

RD Paka

Dušan Stevanović, član

RD Soča

Bruno Zorko, član

RD Koper

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB S PLOVCEM (TPK LRP):

Branko Zelič, predsednik

RD Radeče

Branko Novak, član

RD Majšperk

Alojz Fajdiga, član

RD Pesnica

Peter Jankovič, član

RD Brežice

Milan Kojc, član

RD Mozirje

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM (TPK LKO):

Aleksander Kolar, predsednik

RD Slovenska Bistrica

Aleksander Poš, član

RD Voglajna

Milan Rodošek, član

RD Vrhnika

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB Z UMETNO MUHO (TPK LRM):

Danilo Bižal, predsednik

RD Medvode

Jure Osolin, član

RD Bistrica Domžale

Igor Kristan, član

RD Bled

 

MUHARSKO VEZALSKA KOMIISJA (MVK):

Luka Hojnik – predsednik

 RD Tolmin

mag. Saša Erlih, član

 RD Idrija

Luka Lukman, član

 RD Idrija

Matej Delak, član

 RD Novo mesto

Vladimir Mikec, član

 RD Vrhnika

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA (KPR):

dr. Miroslav Žaberl, predsednik

RD Celje

Martin Movern, član

RD Bistrica Domžale

Roman Zupanc, član

RD Radovljica

 

ČASTNI ODBOR ETIČNEGA KODEKSA (ČOK):

Samo Novak, predsednik

RD Bled

Janez Podkrižnik, član

RD Ljubno

 

POOBLAŠČENEC ZA INFORMACIJSKO  PODROČJE 

mag. Igor Miličić

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V SVETU ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE:

dr. Miroslav Žaberl

RD Celje

 

PREDSTAVNIK RZS V SKUPŠČINI OKS-ZŠZ:

mag. Igor Miličić

RD Barje

 

PREDSTAVNIK RZS V UO SŠRAJ:

Branko Novak

RD Majšperk

 

 

 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks