Komisije in druga telesa

KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO (KNE):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Zvonko FURMAN

preds.

Majšperk

1956

Marjan ČEBELA

Marijan GABER

član

član

Laško

Mura Paloma

1950

1955

Dušan JESENŠEK

član

Tolmin

1968

Mohor SLATNER

član

Brežice

1972

Daniel SMODIŠ

član

Ljutomer

1972

Peter VALIČ

član

Renče

1964

Zunanji sodelavci komisije: Dušan CIUHA, dr. Miha JANC, Tomaž KRISTOFIČ, Meta POVŽ in Milan ŠTRAUS;

 

KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA (GFV):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Slavko LASNIK

preds.

Straža-Sava

1950

Marijan GABER

član

Mura Paloma

1955

Matevž OMAN

član

Sora

1940

Komisija v omenjeni sestavi je bila na seji upravnega odbora RZS v Ljubljani dne 12.6.2014, zaradi nedejavnosti  začasno ukinjena, do izvolitve novega sestava komisije.

 

KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA (KPV):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Peter SOLAR

preds.

Šempeter

1956

Jože CEPEC

član

Radlje

1953

Martin KAROLI

član

Murska Sobota

1955

Franc POLIČ

član

Ormož

1943

Martin POVŠE

član

Radeče

1966

 

KOMISIJA ZA USPOSABLJANJA V RIBIŠTVU (KUR):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Djordje VUČKOVIĆ

preds.

Novo mesto

1957

Matej LUŠTEK

član

Novo mesto

1971

Mohor SLATNER

član

Brežice

1972

Peter VALIČ

član

Renče

1964

Roman ZUPANC

član

Radovljica

1958

 

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI (DMR):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Anton KOSI

preds.

Ljutomer

1947

Nuška BOŽIČNIK

članica

Brestanica-Krško

1985

Drago ORNIK

član

Maribor

1952

Zunanji sodelavci: Dušan DOLINAR, Zdenko MIKAC, Antonija SABOTIN PEČNIK in Martin ŠIRCELJ;

 

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA 'RIBIČ' IN SPLETNIH STRANI (URS):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Jože KUZMA

preds.

Bled

1953

Miran HABE

član

Straža-Sava

1958

Borut JERŠE

član

Ljubno 1950
Robert SKRBINEK član Slovenska Bistrica 1967
Jože VRHUNC

član

Bled 1950
       

 

ČASOPISNI SVET GLASILA RIBIČ (ČS)

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Dr. Tomo KOROŠEC

preds.

Cerknica

1938

Dr. Jože OCVIRK

član

Mozirje

 1950

Dr. Božidar VOLJČ

član Ribnica

 1939

 

KOMISIJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (KPA):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Milan BERLOT

preds.

Tolmin

1950

Jure UŠENIČNIK SCHIFFERSTEIN

član

Barje

1985

Aleš MEZEK

član

Bled

1983

Borut JERŠE

član

Ljubno

1950

Srečko ŽERJAV

član

Tolmin

1956

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA V SLADKOVODNEM RIBIŠTVU (KPR):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Miroslav ŽABERL

preds.

Celje, Radovljica

1959

Iztok ŠTUCIN

član

Vrhnika, Idrija

1966

Tone VOZELJ

član

 Litija

1960

 

ČASTNI ODBOR ETIČNEGA KODEKSA (ČEK):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Samo NOVAK

preds.

Bled

1971

Lucijan REJEC

član

Tolmin

1943

Janez PODKRIŽNIK

član

Ljubno

1956

 

TEKMOVALNA KOMISIJA (TK):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Bojan JAVORNIK

preds.

Maribor

1947

Branko ZELIČ

član

Radeče

1951

Aleksander KOLAR

član

Voglajna

1963

Bruno ZORKO

član

Koper

1953

Drago ORNIK

član

Maribor

1952

 

KASTINŠKA TEKMOVALNA PODKOMISIJA (TPK):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Tomo SOTENŠEK

preds.

Tolmin

1960

Dušan STEVANOVIČ

član

Soča

1979

Bruno ZORKO

član

Koper

1953

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB S PLOVCEM (TPP):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Branko ZELIČ

preds.

Radeče

1951

Banko NOVAK

član

Majšperk

1957

Petar DIMITROVSKI

član

Brežice

1959

Milan KOJC

član

Mozirje

1953

Alojz FAJDIGA

član

Pesnica

1958

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM (TPO):

ime in priimek

funkcija

član RD

leto roj.

Aleksander KOLAR

preds.

Voglajna

1963

Boris GALEKOVIČ

član

Bistrica, Ilir.  Bistrica

1962

Aleksander POŠ

član Voglajna

1982

Milan RODOŠEK

član

Vrhnika

1952

 

TEKMOVALNA PODKOMISIJA ZA LOV RIB Z UMETNO MUHO (TPM)

Danilo BIŽAL

preds.

Medvode

1958

Jure OSOLIN

član

Bistrica Domžale

1985

Matej ZLODEJ
član
Ljubno
1977
       

 

MUHARSKA VEZALSKA KOMISIJA (MVK)

Luka HOJNIK

preds.

Tolmin

1980

Saša ERLIH

član

Idrija

1975

Denis OBAD

Boštjan PODBEVŠEK

član

član

Koper

Radovljica

1968

1965

       
Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks